söndag 19 mars 2017

Retrospelsmässan satsar på rekordtillströmning

När Retrospelsmässan kommer tillbaka, två år efter förra upplagan, är det i en ny lokal på Frihamnspiren i Göteborg som rymmer betydligt fler säljare och besökare än tidigare. Tidigare har det som bekant funnits många fler som vill sälja än det har funnits bord – se t.ex. detta inlägg. Nu har antalet bord ökats rejält till 149 stycken, och det är fortfarande drygt 20 stycken som är vita på kartan (ej bokade får man förmoda). Reglerna säger att man inte får boka mer än ett bord om man inte köper ett sponsorpaket, så det blir många olika säljare och förhoppningsvis många olika saker som saluförs.

Mot bakgrund av den svaga utvecklingen för Traderas spelmarknad kan det tyckas tveksamt att expandera Retrospelsmässan, men egentligen bara under förutsättning att Tradera är en tillförlitlig indikator på intresset för NES och SNES med mera överlag; nu finns det emellertid goda skäl för både köpare (fastprisannonserna tar över) och säljare (hög provision) att välja bort Tradera och minskande aktivitet där kanske är en isolerad företeelse. Aktiviteten på sndb är inte heller någon god indikator, då antalet besökare på Retrospelsmässan tidigare har överstigit antalet sndb-medlemmar flera gånger om.

Jag har i alla fall bord på mässan (nummer 89) och hoppas förstås att satsningen på en större mässa går hem. För återkommande besökare kommer det antagligen att finnas nytt att upptäcka också i mässdelen, eftersom organisationen bakom mässan har ändrats ganska mycket. 

Marknad på SNES.