tisdag 21 augusti 2018

Traderas spelmarknad allt mindre – kan pressas ytterligare av Amazon

Fram till februari 2017 hade jag återkommande inlägg om Traderas spelmarknad med 60 dagars mellanrum; inläggen finns samlade här. Senaste perioden att jämföra aktuella siffror med är alltså augusti 2016. Aktuella siffror är följande:

Utannonserat i TV-spel & Datorspel totalt: 60913
Därav:
Nintendo Wii 9652
PlayStation 2 - PS2 9139
PlayStation 3 - PS3 5675
Xbox 360 4800
PlayStation 4 - PS4 4372
PC-spel 4176
Nintendo - NES 3711
Nintendo DS 1877
Super Nintendo - SNES 1816
Nintendo 64 1632
Xbox One 1459
PlayStation - PSone 1354
Nintendo Wii U 1307
Game Boy 1181
Övrigt 1178
Sega - Mega Drive 995
Xbox 986
Nintendo Gamecube 971
Nintendo Switch 826
Övriga märken 814
Nintendo 3DS 767
Game Boy Advance 674
PlayStation Portable - PSP 355
Litteratur 303
Pocketspel 276
Sega - Master System 261
Sega Dreamcast 204
PlayStation VITA 145
Mac-spel 11

Minst 1 bud, TV-spel & Datorspel totalt: 26597
Därav:
PlayStation 2 - PS2 4222
Nintendo Wii 4008
PlayStation 4 - PS4 2373
PlayStation 3 - PS3 2162
Nintendo - NES 1897
Xbox 360 1855
Super Nintendo - SNES 977
Nintendo 64 959
PC-spel 762
Nintendo Wii U 750
Nintendo DS 736
Xbox One 647
PlayStation - PSone 637
Nintendo Switch 574
Game Boy 569
Xbox 556
Nintendo Gamecube 542
Nintendo 3DS 426
Game Boy Advance 328
Övrigt 310
Övriga märken 281
Sega - Mega Drive 244
Pocketspel 181
PlayStation Portable - PSP 164
Litteratur 148
Sega - Master System 115
PlayStation VITA 91
Sega Dreamcast 78
Mac-spel 6

1897 för NES och 977 för SNES kan ställas mot 3175 respektive 1862 för två år sedan, som ändå var mycket lägre än ett par år tidigare. Tradera har under den här tiden blivit mycket dyrare; provisionstaket som länge var 100 kronor för en auktion har höjts stegvis till 150 kronor och nu senast 200 kronor, men de höjningarna kan inte förklara den stora minskningen, för det är i sammanhanget bara ett fåtal fina samlarexemplar som når upp till taket. Höjningarna har däremot helt säkert lett till att de fina samlarexemplaren säljs på andra ställen, vilket minskar Traderas relevans för spelsamlarna.

Tidigare har ett fåtal aktörer hoppats kunna utmana Tradera, se t.ex. Collra, helt utan framgång. Senare i år kan emellertid mycket komma att ändras när Amazon etablerar sig i Sverige. Amazon erbjuder inte auktioner, men alla Traderasäljare med så kallad egen butik kommer i Amazon att ha en troligen minst lika god kanal för att nå mängder med köpare. Möjligen kan även Spelsamlarboken säljas via Amazon, som ju trots allt hade böcker som huvudinriktning i början.

I stora drag är Tradera förstås begagnatorienterat medan det företrädesvis är nya produkter som säljs på Amazon, men det hindrar på intet sätt att Amazon också blir störst också på NES och SNES; många verkar vilja ha allt på ett ställe, och det stället kan mycket väl bli Amazon. Ebay, som Tradera är en del av, existerar sida vid sida med Amazon i andra länder, men huruvida Ebay har krympt i samma omfattning som Tradera, med eller utan konkurrens från Amazon, har jag ingen som helst koll på. Möjligen kan Amazons intåg leda till att Tradera tvingas rikta in sig på auktioner, något som i så fall är mycket välkommet.