torsdag 31 maj 2018

Värderingstabellerna i förhållande till aktuell median

Som visades i förra inlägget så kan priserna på NES-spel vara lägre än man kanske tror. Med det konstaterat är det givetvis ärligare att titta på medianen om man ska uttala sig om prisläget.

Med medianen avses här de auktioner som befinner sig vid mitten sorterat efter pris när man söker på avslutade med SCN i rubriken och med minst tre bud.

Så här blir resultatet då:


Jämför man Spelsamlarbokens värderingar med de här avsluten råder det ingen tvekan om att priserna är högre nu. Det är helt i linje med vad jag har kommit fram till tidigare, att det bara är de mindre ädla spelen som har fallit i pris, medan SCN-kassetterna i så gott som samtliga fall är värda mer nu än när boken trycktes 2014. Närmast värderingen i det här exemplet hamnar Castlevania med 200 kronor visavi värderingen på 150 kronor. Längst ifrån är Werewolf: The Last Warrior som värderas till endast 60 kronor.

Ändå är det inte oväsentligt att spelen går att komma över betydligt billigare; det handlar då om hur mycket man är villig att anstränga sig, och vänta, för att få så lågt pris som möjligt. Det är så mycket enklare att hosta upp någon hundralapp extra, men många samlare finner ett nöje i att jaga kap.

Medianen här, som visar sig vara 200 kronor och inkluderar kompletta spel, ska inte förväxlas med den median som är det 100:e dyraste av de 200 SCN-spelen. Grupperar man de spelen i deciler kan man förmodligen få en hel del givande insikter om spelsamlarmarknaden och dess trender. Medelvärdena i decil 5 och 6 hamnar troligtvis på 100-150 kronor, kassetter. Decil 10 lär överskrida 1 000 kronor, men det är svårt att säga med hur mycket.