söndag 11 februari 2018

När är NES-samlingen komplett?

När man på frågan om A4-manualer väljer att svara ”Nej, jag samlar på Nintendo”, vad räknar man då som en komplett NES-samling? Jag har lagt upp en undersökning för att försöka utröna hur det förhåller sig därmed. Eller är det så att de flesta fortfarande inte skiljer på Bergsala och Nintendo?

Svarsalternativet 200 innebär alltså SCN-spelen och 210 inkluderar även de tio spelen med spansk flagga, som står med på samma sida. I 214 medräknas även Smurfarna, Astérix, Spider-Man: Return of the Sinister Six och George Foreman’s KO Boxing. Passar inget av alternativen så väljer man Annat, och förtydligar i en kommentar om man så önskar.