måndag 8 januari 2018

Spelsamlarmarknaden 2017: Ädelhet ett nyckelbegrepp

Sidan Dyraste spelen någonsin på den svenska marknaden är nu uppdaterad med ett ganska litet antal affärer från det senaste året, en konsekvens av att handeln sker allt mindre öppet och att många köpare väljer att vara anonyma. Det behöver inte finnas anledning att tvivla på säljarnas uppgifter, som uppges på bl.a. sndb, men hela marknaden blir mindre intressant att hålla koll på när budgivningar etc inte är tillgängliga för beskådan. Hursomhelst följer här ett försök att sätta fingret på vad som var utmärkande för spelsamlarmarknaden 2017, och i viss utsträckning ska det gå att hitta belägg för påståendena i de nyss tillagda affärerna, trots att affärerna är så få.

Ett centralt begrepp när man pratar om marknaden 2017 är ädelhet. Ädelhetsbegreppet utgår från de färdiga produkterna som lämnade Nintendos tillverkning i Japan; det som inte härstammar därifrån, eller har modifierats i efterhand av andra än japanska Nintendo, ses som mindre ädelt. Hypotesen är att prisutvecklingen 2017 styrdes mycket av ädelhet, med ökande priser på typiskt ädla Nintendospel som SCN-utgåvorna av Mr. Gimmick och Mega Man 5 – det kan man till och med hitta belägg för i de nyss tillagda affärerna. Det verkar samtidigt som att allt fler på frågan om A4-manualer svarar ”Nej, jag samlar på Nintendo” varmed de alltså dömer ut A4-manualerna på grund av att de kommer från svenska distributörer och inte Nintendo. Enstaka säljare rapporterar fortfarande mycket höga priser på spel med A4-manual, men då rör det sig om privata uppgörelser med köpare som ofta är anonyma.

Om hypotesen om ädelhet visar sig stämma, så är det förstås mycket mer än A4-manualer som ska drabbas av prisfall. Så verkar också ha skett med olicensierade spel och reproduktioner, som tidigare har sålts för priser som nu förefaller främmande; på listan över de dyraste spelen hittar man bland annat Metal Fighter för 16100 kronor (2014), Lille Nemo Drömmästaren för 11500 kronor (också 2014) och Bubble Bath Babes för 6000 kronor (2013). Därtill har reproduktioner, liksom andra piratkopior, nu förbjudits på flertalet mässor inklusive Retrospelsmässan. Däremot verkar Zelda Gold Pack så här långt ha klarat sig bra, trots att det med säkerhet inte härrör direkt från Nintendo; den stora kartongen är av okänt ursprung och guiden trycktes i Finland. Förmodligen har det betydelse att det är stor kvalitetsskillnad mellan Zelda Gold Pack och de särskrivna svartvita A4-manualerna, och det kan vara så att kvalitet är viktigare än ädelhet i bemärkelsen huruvida Nintendo står för tillverkningen. 

Ädelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar