fredag 8 juli 2016

Utan mössa och silverpilar

Att spela om spel som man har klarat flera gånger brukar vanligen vara helt bekymmersfritt. Därför kan det vara kul att försöka sig på att göra något annorlunda som medför högre svårighetsgrad. Svårighetsgrader i spel innebär vanligen enbart att stryktåligheten justeras, och att spela Super Mario 64 utan mössa kan därför liknas vid att köra på ”hard”. Det kan väl vara kul, tänkte jag, att ta 120 stjärnor på det sättet, och lät bli att återta min mössa. Det visade sig emellertid vara ett oåterkalleligt beslut, såtillvida att mössan inte tycks kunna fås tillbaka med mindre än att man börjar om helt från början; mössan står helt enkelt inte att finna. Inte hos apan på Tall, Tall Mountain, inte hos fågeln på Shifting Sand Land och inte i snön på Snowman’s Land. Mössan ska finnas på någon av de platserna, men sägs på Snowman’s Land kunna hamna under stjärnan ”In the Deep Freeze” så att Mario inte kommer åt den, men min mössa finns inte heller där. Den är bara borta.

Jag gjorde rentav en video för att visa min belägenhet. Videon innefattar även en egendomlig situation som jag har hamnat i i Zelda 3, där den oumbärliga superbomben inte framträder. Dessvärre fungerar tv-skärmen som spegel när den är ”svart”, så det blev nödvändigt att hålla något framför kameran de ögonblicken. Ändå skymtar jag i samband med utträdet från Maktens pyramid, men det kan kanske ses som en personlig prägel på videon.

I Zelda 3 har jag föresatt mig att inte anskaffa något föremål som inte är helt nödvändigt, något som höjer svårighetsgraden rejält främst genom att man inte kan ha med sig drycker eller feer utan glasburkar. Framme vid slutstriden är superbomben, utan vilken man inte kan få de helt nödvändiga silverpilarna, fortfarande inte tillgänglig i bombaffären och därmed tar det tvärstopp i det allra sista momentet. En gissning är att det härdade svärdet är det som behövs för att superbomben ska framträda, för att man inte ska få nivå 4 på svärdet före nivå 3. Fast med dräkter och sköldar fungerar det att hoppa från nivå 1 till 3, så självklart är det inte alls. Inte nödvändigt heller, eftersom nivå 2 (Master Sword) gör skada på Ganon, om än endast med uppladdade slag.

Saknas.

Tillägg: Det man behövde göra för att få fram superbomben var att föra smeden tillbaka till sin smedja. Svårt att se varför det skulle behövas, för man behövde inte låta dem bearbeta svärdet. Kastar man i Master Sword till den feta fen så får man tillbaka det igen; det går alltså inte att hoppa från nivå 2 till nivå 4. Marios mössa saknas alltjämt.

fredag 1 juli 2016

Tradera sista veckan i juni

Eftersom genomgången av Traderas spelmarknad under maj och juni gjordes redan 24:e juni, vilket beror på att genomgångarna bör göras med 60 dagars mellanrum om inga försäljningar ska missas, kommer här en kort sammanfattning av intressanta försäljningar på Tradera under sista veckan i juni.

Nintendo 64 hade ett jättepaket med 5 konsoler och 107 spel som såldes för 15100 kronor. Köparen nostalgibutiken bättrade därmed på sitt utbud. I en annan auktion såldes de tre Mario Party-spelen, endast kassetter, för 1875 kronor. Trean har varit dyr länge men de båda andra har i likhet med många andra populära NUS-titlar nått ett kassettvärde som matchas av inte så väldigt många NES-spel. NUS tar in på NES.

I SNES har Vicachu haft till salu flera inplastade amerikanska spel, med Super Metroid och Illusion of Gaia sålda för 2500 kronor (lika med reservationspris) respektive 1025 kronor och bl.a. Final Fantasy III (öppnat), Super Mario RPG och Lost Vikings 2 osålda med reservationspriser högre än 2413, 2550 respektive 1199 kronor. Vicachu sålde också ett amerikanskt inplastat Xenogears till PS för 1000 kronor.

Två stycken kompletta Robocop 3 var till salu i juni – mycket för ett spel som såldes i mindre än 1000 exemplar; ett av de ovanligare ESP-spelen till NES. Det första fick ett högsta bud på 3050 kronor, vilket var under reservationspriset, men i slutet av juni såldes ett annat exemplar, skick inte sämre än en svag åtta, för 4899 kronor, lika med utropspriset.

Men mer intressant än försäljningarna i slutet av juni är utvecklingen för Tradera. Som uppmärksammades i föregående inlägg så rasade aktiviteten kraftigt och när siffrorna sätts i ett perspektiv blir det än mer tydligt att det har skett ett trendbrott: inte på fem år har Traderas spelmarknad varit så här liten under motsvarande period.

Maj och juni år för år, antal sålda samt utannonserade.

2016: 27105 / 77156
2015: 36340 / 101865
2014: 31918 / 62481
2013: 28949 / 61721
2012: 34493 / 74244 

Att genomgången 2016 gjordes en vecka tidigare kan ha haft betydelse, för så här ser siffrorna ut en vecka senare: 25825 / 84055

Väsentligt fler utannonserade, men färre sålda, och därmed bottennotering för omsättningen med ännu större marginal.

Visst ligger det nära till hands att skylla på Traderas avgifter, men dessa ökade även fram till 2015 parallellt med omsättningen, så man kommer nog inte ifrån att även spelsamlarmarknaden som helhet befinner sig i en svacka. Möjligen kan stigande priser på NES och SNES fram till ca 2015 ha gjort säljarna toleranta till Traderas allt högre avgifter, men med 2016 års lägre priser, som märks tydligast på ESP-spel med A4-manual, som nådde en extrem topp i slutet av 2014, blir Traderas avgifter möjligen det som gör en liten nedgång i omsättningen till ett kraftigt ras.

I Sim City är normen 7 %. Kan det vara ett riktmärke också för Tradera?