torsdag 12 juni 2014

Zelda 3 visst inte motsägelsefullt

När jag hittade och skrev om den svenska översättningen av Zelda 3 reagerade jag särskilt på några påståenden som översättaren gjorde i läsmig-dokumentet. Det handlar om att det ska finnas betydande motsägelser i berättelsen, inte mot andra spel i serien utan inom själva spelet. Citat:

  Storyn i Zelda 3 är ibland ganska rörig, kan jag säga. Jag tänkte
  aldrig på det när jag spelade det när jag var liten, men det
  märktes tydligt när jag skulle försöka översätta eländet.

  Här och där i spelet får man små bitar av information (av
  Sahasrahla, de sju jungfrurna, osv) som man får pussla ihop för att
  förstå hela storyn. Problemet är att om man försöker göra det,
  upptäcker man att pusselbitarna inte passar ihop ett dugg. Introt
  säger en sak, Sahasrahla motsäger det, och vissa av jungfrurna
  motsäger både introt, Sahasrahla och varandra. Jag har skrivit om
  vissa meningar här och där för att få det att funka lite bättre,
  men jag kan inte svära på att allt stämmer ^_^

Och jag tänkte: kan det verkligen vara så illa i ett spel som sägs vara ett av världens bästa? Översättaren sätter inte så lite trovärdighet på spel genom sådana påståenden. Översättaren ger heller inte konkreta exempel på påstådda motsägelser, men det bör ju framgå om man granskar översättningen. Så det har jag gjort.

A Link to the Past inleds med en bakgrundsberättelse som är en nedkortad variant av legenden som berättas utförligt i manualen (och även i guiden Nintendobiblioteket 4). Här är texten i spelets inledning, först på engelska och sedan i TT:s (The Translators) svenska översättning.

Long ago, in the beautiful kingdom of Hyrule surrounded by mountains and forests…
legends told of an omnipotent and omniscient Golden Power that resided in a hidden land.
Many people aggressively sought to enter the hidden Golden Land…
But no one ever returned.
One day evil power began to flow from the Golden Land…
So the King commanded seven wise men to seal the gate to the Land of the Golden Power.
That seal should have remained for all time…

… …But, when these events were obscured by the mists of time and became legend…
(Världskartan visas, Hyrule Castle zoomas in.)
A mysterious wizard known as Agahnim came to Hyrule to release the seal. He eliminated the good King of Hyrule…
(I fängelsehålan.)
Through evil magic, he began to make descendants of the seven wise men vanish, one after another.
(I slottet.)
And the time of destiny for Princess Zelda is drawing near.

I den svenska översättningen ser texten ut enligt följande.

I det vackra kungadömet Hyrule berättades en legend om en allsmäktig och allvetande Gyllene kraft, dold långt borta i en annan värld…
En dag öppnades en port till detta Gyllene land.
Många människor slogs för att få lägga sina giriga fingrar på den Gyllene kraften…
Men alla försvann spårlöst.

En dag svartnade det Gyllene landet, och ond magi började strömma ut därifrån.
Kungen beordrade då sju vise män att försegla porten mellan världarna…
Ett insegel som skulle hålla i evighet.

Men dessa händelser slukades till slut av tidens dimmor, och blev till en legend i sig…
(Världskartan visas, Hyrule Castle zoomas in.)
Och en dag, kom den onde magikern Agahnim till Hyrule. Han gjorde sig av med kungen och satte sig själv på tronen. Hans plan var att bryta inseglet.
(I fängelsehålan.)
Genom hans mystiska, magiska ritualer, började de vise männens ättlingar att försvinna, en efter en…
(I slottet.)
Och snart är prinsessan Zeldas stund kommen…

Är legenden eller handlingen oklar så kan manualen i många fall bringa klarhet. I manualen berättas först om vad som kallas myten om Trekraften (the Triforce myth) som bevarats i gamla hyruliska skrifter: I förhistorisk tid skapades landet av tre gudar, representerande styrka, visdom och mod. Gudarna skapade också Trekraften, med gudarnas egenskaper representerade i var sin del. Gudarna placerade Trekraften i det gyllene landet, en parallellvärld till Hyrule.

Flera hundra år före spelets början hamnar Trekraften i händerna på Ganon. Ganons styre förändrar det gyllene landet så att det så småningom blir till Mörkervärlden, och här har vi kommit till den femte raden i inledningen, om att onda krafter började att strömma från det gyllene landet. Porten mellan världarna förseglas efter ett krig, där många av Hyrules riddare stupar, och därefter tillverkas mästarsvärdet.

Kanske tio år före spelets början kommer Agahnim till Hyrule. Han tar över makten och börjar sedan att jaga de sju ättlingarna till de sju vise männen som förseglade porten till det gyllene landet. Zelda är den sista av de sju att tillfångatas. Så långt är allt klart i handlingen och stämmer med inledningen på både svenska och engelska.

Finns det då motsägelser i något av det som Sahasrahla säger senare? Så här låter det efter Armos riddare:
Three or four generations ago, an order of knights protected the royalty of the
Hylia.
These Knights of Hyrule were also guardians of the Pendant of Courage.
Unfortunately, most of them were destroyed in the great war against evil that
took place when the seven wise men created their seal. Among the descendants of
the Knights of Hyrule a hero must appear.

Kriget ägde alltså rum flera hundra år tidigare (före spelets början), men riddarna fanns kvar fram till för tre eller fyra generationer sedan.

I TT:s översättning lyder texten:
För tre eller fyra generationer sedan, fanns en riddarorden som skyddade Hyliafolkets adel. Denna Hyruleorden var också den här medaljongens väktare.
De flesta riddarna miste livet i den stora striden mot ondskan när inseglet skapades. Men det är bland deras ättlingar som Hjälten ska stiga fram.

Ättlingarna till de vise männen bygger på berättelsen, men säger som jag ser det ingenting som strider mot legenden eller något som Sahasrahla säger. Ett exempel:

...The Triforce will grant the wishes of whoever touches it, as long as that
person lives...
That is why it was hidden in the Golden Land. Only a select few knew of its
location, but at some point that knowledge was lost...
The person who rediscovered the Golden Land was Ganondorf the evil thief.
Luckily, he couldn't figure out how to return to the Light World...

Det är kanske inte helt klart hur det såg ut historiskt med avseende på möjligheten att färdas mellan världarna, alltså om det någon gång var mer eller mindre fri passage. Förmodligen var det lätt att ta sig till Mörkervärlden efter att Ganon hade öppnat vägen dit, några hundra år före spelets början, men om det någonsin var enkelt att färdas tillbaka till Ljusvärlden är för mig oklart. Fast texten i spelets inledning är tydlig om att ingen återvände från det gyllene landet. I spelet är i alla fall alla i Mörkervärlden fast där, utom Link.

Profetian passar också in i berättelsen: 
...Do you know the prophecy of the Great Cataclysm?
This is the way I heard it...
If a person who has an evil heart gets the Triforce, a Hero is destined to
appear...
...and he alone must face the person who began the Great Cataclysm.
If the evil one destroys the Hero, nothing can save the world from his wicked
reign.
Only a person of the Knights Of Hyrule, who protected the royalty of Hylia, can
become the Hero...  You are of their blood-line, aren't you? Then you must
rescue Zelda without fail.

Nej, nu har jag letat enträget efter hål och felaktigheter i A Link to the Past utan att hitta några. Däremot behövde jag inte anstränga mig särdeles för att hitta konstigheter i översättningen.

  
Översätter man orden ”Dungeon” och ”Item” var för sig, så blir det just ”Grotta sak”, men på engelska skriver man inte ihop som i svenskan, och ”Dungeon Item” (karta, kompass, stor nyckel) måste på svenska bli grottföremål. Fast det misstaget ska inte ses som representativt för översättningen, som överlag fungerar helt okej. Men översättarens påståenden om ”rörig story” (hål i legenden eller handlingen) hittar jag inga belägg för.

4 kommentarer:

 1. Vad skoj att det finns folk som fortfarande är intresserade av svenska spelöversättningar och av den svenska romhackningsscenen!

  Jag är själv författaren (host, host!) av den hittills enda studien av romhackningsfenomenets förekomst i Sverige. Denna tar formen av ett examensarbete vid namn "En hyllning till spelet: En kartläggning av fenomenet romhackning och den av entusiaster utförda översättningen av tv-spel i Sverige". Uppsatsen går att ladda ner via DIVA (http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:370016) och innehåller information och statistik kring samtliga svenska romhackningsgrupper och översättningar som tillkommit genom åren, fram till år 2010 då uppsatsen färdigställdes och publicerades. I varje fall SKA den förhoppningsvis göra det; jag försökte vara så noggrann som möjligt när jag skrev den, samt att inte missa någon enskild översättning eller grupp. Har jag trots allt ändå gjort det så är felet helt och hållet mitt. Mig veterligt ska dock listan vara komplett (tar i trä!).

  Jag har själv spelat översättningen som diskuteras i det ovanstående inlägget, och i mitt tycke utgör den både språkmässigt såväl som i fråga om ren petnoggrannhet en av de i särklass absolut bästa svenska översättningarna. Majoriteten av alla de svenska översättningar som jag granskade höll en genomgående ganska låg nivå, i varje fall rent språkmässigt, så att de innehöll särskrivningar, felstavningar, mycket påtagliga anglicismer eller saker i stil med felaktigt översatt dialog från rollfigurer i spelet som gjorde det oklart hur man skulle utföra exempelvis en viss uppgift. Det finns en del exempel på detta i uppsatsen, men det kan även vara skoj för läsaren att ladda hem olika översättares alster och inbördes jämföra deras språkmässiga kvalitet. :-)

  Samma översättare som skapat "A Link to the Past"-översättningen som diskuteras ovan har även översatt "Terranigma" till SNES, vilken (i mitt tycke) håller än ännu högre klass än hans Zeldaöversättning. Den visade sig vid också, då uppsatsen författades, även vara den mest tidskrävande (över fyra års konstant arbete, som jag minns det), där i princip allt hade ändrats under översättningsprocessen.

  Jag var, tills jag fann denna sida, helt omedveten om att det fortfarande fanns en svensk romhackningsgrupp (i form av "Modermodem 0300") som inte bara gett ut två svenska spelöversättningar, utan även tryckt upp svensk dokumentation och förpackning till dessa samt också gett ut spelen på kassett! Väldigt spännande och informativt att få veta! Jag har alltid tyckt att det är synd att den svenska romhackningsscenen försvann, samt att den aldrig nådde någon större spridning till att börja med. Det vore skoj om scenen någon dag återuppstod, men uppsatsresultaten visade på att de flesta inblandade tycktes ha fått andra saker att syssla med idag.

  Slutligen vill jag passa på att gardera mig och redan i förhand be läsarna om ursäkt för eventuella felaktigheter som vid genomläsning kan visa sig förekomma i uppsatsen, eller i fall någon del av denna av en sakkunnig läsare uppfattas som alltför ytlig eller hastigt avhandlad. Jag kan bara ursäkta mig med att arbetet författades under extrem tidspress, med en uppsatshandledare som mig veterligt aldrig spelat några TV- eller datorspel i sitt liv, och att det därför ankom praktiskt taget helt på mig själv att spåra upp eventuella faktafel i ämnet som behandlas. Det visade sig även svårt att få tag på personer att intervjua. Jag skulle själv helst ha velat göra en ännu mer omfattande djupdykning i det svenska romhackningsfenomenet, men min uppsats överskred det rekommenderade sidomfånget en del som det var (fick dispens för detta från kollegiet), så det får nog dessvärre vänta till en eventuell framtida uppföljningsstudie... :-)

  Tack så mycket för en extremt intressant blogg! Det är som sagt mycket roligt att se att det fortfarande finns människor i Sverige som intresserar sig för spelöversättningar och romhackning!

  Vänliga hälsningar,
  //Peter Branting

  SvaraRadera
 2. Tack för kommentaren, lätt den bästa jag har fått på bloggen.

  Vad roligt, och värdefullt, med en uppsats om romhackning. Efter de första raderna i kommentaren trodde jag att det var översättaren som skrev. Jag har försökt kontakta översättaren, men han har inte kvar adressen på Zophar som står i det till översättningen fogade läsmig-dokumentet.

  Länk till uppsatsen på DiVA, för enkelhetens skull.

  SvaraRadera
 3. Hej, och tack så mycket för din vänliga kommentar!

  Dina tidigare inlägg på denna blogg framställer dig som extremt fakta- och detaljorienterad vad gäller avhandlingar/litteratur gällande just spel, så jag var osäker på hur du skulle reagera inför mitt arbete. Det gör mig glad att du betraktar min uppsats som "värdefull". Jag ansåg själv romhackning vara en viktig, men ändå totalt förbisedd och ignorerad, del av samtida svensk översättningshistoria som det därför var av vitalt intresse att dokumentera och bevara. Detta gällde i synnerhet eftersom ingen annan vid min dåvarande institution verkade visa ämnet något som helst intresse, eller ens verkade medveten om dess existens. Ämnet kanske inte är av akademiskt intresse utanför en snäv krets av nördar och TV-spelsentusiaster som jag själv, jag vet inte...

  Jag vet som sagt inte hur väl jag lyckats i mina förutsättningar. Det finns säkert både ett eller två sak- och/eller faktafel i uppsatsen på grund av det enorma material jag var tvungen att granska helt på egen hand, men jag kände att någon var tvungen att dokumentera romhackning som fenomen i Sverige. Eftersom jag alltid älskat både TV-, datorspel och emulering så antar jag att valet naturligt nog föll på mig. :-) Sen kanske det dyker upp en massa gamla romhackare här inom de närmaste månaderna och sågar mig efter fotknölarna för att jag skrivit något som är helt uppåt väggarna fel eller har missat eller feltolkat en viktig företeelse inom scenen för att jag inte var med när den utspelade sig, vem vet?

  Översättaren bakom Zelda och Terranigma är idag serietecknare. Jag kan passa på att länka till hans verk (och nuvarande (?) mailadress) via denna sida, så får han lite välförtjänt publicitet samtidigt: http://fribergthorelli.com/wbk/

  MvH,
  //Peter Branting

  SvaraRadera
 4. Jag har inte tittat på uppsatsen mer än som hastigast. Jag gjorde några sökningar på grupper och spel som jag kommer ihåg och de står med allihop.

  Uppenbarligen går tv-spel att studera och skriva uppsatser om i väldigt många ämnen på universitetet, kanske i synnerhet humanistiska ämnen. Min erfarenhet är också att intresset för spel är ringa bland handledare och opponenter, vilket är tråkigt. Det beror väl på att spelstudiet bara förekommer sporadiskt inom olika ämnen, istället för att vara samlat i spelvetenskap som ett eget ämne.

  SvaraRadera