onsdag 31 juli 2013

Erratan och dyraste spelen uppdaterade

I erratan rättas fel som upptäcks i Spelsamlarboken. Den har ändrats ett par gånger sedan den publicerades. Nu senast är det titelkoden för Sensible Soccer: European Champions som har rättats. Länk till erratan.

Dyraste spelen uppdateras kontinuerligt efterhand som nya affärer ”kvalar in”. Två spel har nått över gällande rekordpris, men båda affärerna är obekräftade. Affärerna är:

Zelda Gold Pack [SN]         17100            2013-07-16   fromthemaze   almen79         Tradera
Mr. Gimmick                       16500            2013-06-23                         ahnelovs         Tradera

Omdömen har inte lämnats i ovanstående affärer. Köparen av Zelda Gold Pack, fromthemaze, har tre tidigare omdömen varav ett negativt. Han har tidigare köpt en manual till Chrono Trigger för 200 kronor. Över huvud taget är det en stor avsaknad av kända alias i budgivningen, med Zerduchie (5 omdömespoäng) på 17000 kronor, zoeseanmia (0 i omdöme) på 16000 och Lena1985 (också 0 i omdöme) på 10500. Dessa är (tillsammans med fromthemaze) de fyra högsta budgivarna.

Mr. Gimmick hade ett fast pris på 16500 kronor, men vem köparen är framgår inte och omdömen har inte lämnats.

Rätt så många andra spel har nått över gränsen på 5000 kronor och finns nu med i listan. Nu omfattar listan så många som 80 affärer.

söndag 28 juli 2013

SNES-värderingar i Super PLAY 2003

Sommaren är en bra tid för att läsa igenom kilovis med speltidningar. Som framgår av tidpunkten för det senast postade inlägget så har jag haft paws (Lion King-referens*) från bloggen i några veckor (och stekt i solen). Nu har jag emellertid kommit mig för att göra en återblick på värderingar av SNES som Super PLAY publicerade 2003 (i augustinumret) i sista delen av artikelserien Spelsamlaren, en serie som översattes från den brittiska speltidningen Edge. Utöver de specifika värderingarna så är det intressant att se hur SNES framställs som samlarkonsol. Värderingarna och påståendena om statusen som samlarkonsol är ungefär lika verklighetsfrämmande för mig.

SNES (eller Super NES, som det heter i artikeln) beskrivs som en enormt framgångsrik konsol, och historien om lanseringen och de följande succéåren har jag ingenting att invända mot. Men påståendena om samlandet och samlarna är i många fall fullständigt främmande för mig. SNES beskrivs som mindre intressant på grund av goda försäljningssiffror för de bästa spelen (”Så om hög kvalitet sällan innebär låg kvantitet, vad gör man då som samlare?”, står det bland annat.) och en samlare (Bryan Paton) uttalar sig om att Mega Drive nog är ”lite mer populär” än SNES som samlarkonsol. Squares rollspel lyfts fram som samlarobjekt, och det gör också undervisningsspel från Raya Systems, prototypkassetter och Satellaview, saker som man i princip aldrig ser på den svenska spelsamlarmarknaden. Inte ett ord nämns om regionskoder i artikeln. Däremot finns det rikligt med generaliseringar, till exempel: ”Super NES-samlare kan enkelt delas in i två grupper – de som samlar rollspel och de som inte gör det.”

Det här var alltså Super PLAY för tio år sedan, översatt från välrenommerade Edge. Jag har ändå svårt att tro att samlarverkligheten någonsin har sett ut på det sätt som beskrivs. Visserligen kanske NES och SNES 2003 inte klart och tydligt hade utkristalliserat sig som de två främsta samlarkonsolerna, men att SNES skulle befinna sig i kölvattnet av Mega Drive låter helt orimligt. Jag kan inte tänka mig att det var så i Storbritannien heller, möjligen var det så i USA.

Det som förvånar mig mest är ändå att Edge verkar helt bortse från vad regionskoder och pappersförpackningar betyder för samlarvärdena. Det gäller både i artikeln och i de tillhörande värderingarna. I artikeln görs stor sak av det stora antalet sålda spel, men med avgränsningar för region (SCN) och skick (vad man nu bedömer vara samlarskick) så blir utbudet genast kraftigt begränsat, trots goda försäljningssiffror. Region och skick är av enorm betydelse idag, men var givetvis inte oviktigt heller 2003.

Värdet på en titel kan ses som den ena grundpelaren när man ska bedöma ett spels popularitet som samlarobjekt. Den andra grundpelaren är då utbudet; antalet spel som byter ägare. Antalet spel som byter ägare en viss period multiplicerat med det genomsnittliga priset under perioden ger en bild av populariteten eller efterfrågan på spelet (titeln). Låt säga att det under en månad säljs tre YW-kassetter (SNSP-AYWP-EUR) till ett genomsnittligt pris av 500 kronor per kassett, samtidigt som det säljs trettio ZL-kassetter (SNSP-ZL-SCN) till ett genomsnittligt pris av 300 kronor per kassett. Det är ett hypotetiskt exempel, men utfallet blir att det köps YW för 1500 kronor inalles, medan ZL handlas för sammanlagt 9000 kronor. G8 och UM till NES är kanske bättre som exempel, för antalet sålda UM kompenserar mer än väl för att varje G8 säljs mer än tio gånger dyrare; det säljs mycket mer än tio gånger så många UM som G8. Kontentan: UM är ett större samlarspel än G8 sett till omsättning i kronor. Hade utbudet varit detsamma hade UM varit mycket dyrare än G8. Det är många fler som vill ha UM än G8. Vad Edge verkar vilja få fram är att samlarvärdet är det enda viktiga, men den totala summan som en titel handlas för under en given period är ett minst lika relevant mått.

Detta resonemang förtjänar att appliceras på jämförandet av NES och SNES med andra samlarkonsoler. Spel till AES kan i vissa fall nå upp till värden jämförbara med dyra spel (men långt ifrån de dyraste) till NES och SNES, men volymen på försäljningarna av AES-spel är så otroligt låg, förmodligen inte ens en procent av endera NES eller SNES, så AES är i sammanhanget minimal även om enstaka spel kan säljas för några tusen kronor.

Efter artikeln följer värderingarna av sammanlagt 20 spel. Ett urval:

Titel                                     USA/EUR      SHVC
Yoshi’s Island (YI)               200-250        400-500
Harvest Moon (YW)            500-700        200-300
Super Metroid (RI)              250-450        450-600
Pocky & Rocky (KK)         200-350        450-650
Secret of Mana (K2)            650-900        250-400
Fire Emblem 5 Tracchia 776                      1200-1700

I många fall värderas alltså japanska utgåvor (SHVC=Super Home Video Computer, Super Famicom) mycket högre än amerikanska/europeiska, vars värdering man inte gjorde någon skillnad på. Intervallen är mycket små, för Yoshi’s Island endast 50 kronor. En så exakt värdering låter sig göras för kassetter, och stämmer väl då också rätt så väl överens med nuvarande priser, men aldrig för kompletta spel utan skicket specificerat. När det gäller de mycket högre priserna på japanska utgåvor ställer jag mig också undrande till om det någonsin har sett ut så. Att köpa spel som är utgivna endast i ett land är i någon mån jämförbart med att köpa det landets valuta (se Samlarspelspriser och valutakurser). Japanska utgåvor handlas till största delen i yen och en stark yen medför högre priser i andra valutor om priset i yen är detsamma, åtminstone i teorin. Men valutan yen var svag 2002-03 med en kurs på cirka 120-130 yen per amerikansk dollar, samtidigt som en dollar då kostade omkring 9 kronor. Hade yenen varit mycket stark hade det kunnat vara en förklaring till höga värden på japanska utgåvor, men så var alltså inte fallet.


Japanskt Super Metroid. Förmodligen värt mindre än 450-600 kronor, men engelsk text utan tyska som ”komplement” gör det till ett alternativ till PAL-versionen (även AUS!) som spelexemplar.


*När man pausar NES-spelet så står det inte pause på skärmen utan paws, som betyder tassar. Lejon har tassar.

onsdag 3 juli 2013

Creeper ger utslag

Jag har sedan lång tid tillbaka haft Creeper och Mediacreeper aktiva på bloggen, med länkar längst ned, men i avsaknad av resultat har jag funderat på att ta bort dem. När jag så kollade bloggstatistiken häromdagen såg jag för första gången en länkning från Gnuheter, och förstod att Creeper hade registrerat något. Så här såg det ut (klicka på bilderna för full storlek):


Och på Gnuheter fanns min blogg mycket riktigt med:


Bloggens statistik stämmer väl överens med informationen från Creeper:Diagrammet visar antalet sidvisningar varje timme under en vecka, och på bilden till vänster är markören placerad på den sista timmen den 29 juni (inga besökare på bloggen då). På bilden i mitten (nedanför de andra) är timmen mellan 3 och 4 på natten till 30 juni markerad, och då ska bloggen ha visats tre gånger, lika många som syns hos Creeper. På bilden till höger timmen därefter, mellan 4 och 5, och då registrerades 15 sidvisningar, alltså fyra stycken utöver de som syns hos Creeper.

I presentationen av Creeper står bland annat följande att läsa: ”Syftet är att försöka tillföra något till diskussionen om övervakning i den pågående debatten om integritet och FRA:s övervakning av den svenska allmänheten.” Creeper är alltså konstruerad för att bevaka myndigheter och det var Rikspolisstyrelsen som blev först med att ”ertappas” med att läsa om spelsamlande, mitt i natten nu i helgen. Fast nu ligger väl Rikspolisstyrelsen i Kiruna, och där är det ju ”dag” dygnet runt så här års.

Så ni som har blogg eller hemsida själva, ta gärna en närmare titt på Creeper och Mediacreeper. De är enkla att aktivera (bara att kopiera HTML-koden) och kan tillföra intressant information till din besöksstatistik samtidigt som deras information blir mer heltäckande och användbar med fler anslutna.


Tillägg: Rikspolisstyrelsen häromdagen var ingalunda först med att fastna hos Creeper, visar det sig. Spelsamlarbloggen har i själva verket besökts mer än 50 gånger och först var Kriminalvården redan i juni förra året, men det var först den gångna helgen som Creeper/Gnuheter gav trafik till bloggen. även Mediacreeper har registrerat ett fåtal besök. Där ser man!

måndag 1 juli 2013

Traderas spelmarknad under maj och juni 2013

Genomgångar av marknaden på Tradera är ett återkommande inslag på bloggen. Nu har det blivit dags att sammanfatta maj och juni, som preliminärt bjöd på ett nytt prisrekord för NES-spel.

Först samtliga avslutade auktioner och annonser i de olika kategorierna under TV-spel och Datorspel, inklusive osålda. Då ser det ut så här:

TV-spel & Datorspel totalt: 61721
Xbox 360: 8580
PlayStation 3 - PS3: 7577
Nintendo - NES: 6632
PlayStation 2 - PS2: 6181
PC-spel: 5336
Nintendo Wii: 4912
Super Nintendo - SNES: 4476
Nintendo DS: 2853
Nintendo 64: 2070
PlayStation - PSone: 1730
Xbox: 1533
Nintendo Gamecube: 1375
Övrigt: 1291
Sega - Mega Drive: 1073
Game Boy Advance: 956
Game Boy: 920
Nintendo 3DS: 864
Övriga märken: 726
PlayStation Portable - PSP: 637
Litteratur: 567
Nintendo Wii U: 376
Pocketspel: 340
Sega - Master System: 294
Sega Dreamcast: 197
PlayStation VITA: 184
Mac-spel: 41

Motsvarande med osålda (auktioner utan bud) bortsorterade.

TV-spel & Datorspel: 28949
Xbox 360: 4062
Nintendo - NES: 4020
PlayStation 3 - PS3: 4008
Super Nintendo - SNES: 2582
PlayStation 2 - PS2: 2073
Nintendo Wii: 1991
Nintendo 64: 1348
PC-spel: 1282
Nintendo DS: 1220
Nintendo Gamecube: 802
PlayStation - PSone: 690
Övrigt: 647
Sega - Mega Drive: 587
Game Boy: 540
Game Boy Advance: 509
Nintendo 3DS: 456
Övriga märken: 415
Xbox: 360
Litteratur: 285
PlayStation Portable - PSP: 237
Sega - Master System: 214
Pocketspel: 209
Nintendo Wii U: 184
PlayStation VITA: 116
Sega Dreamcast: 106
Mac-spel: 6

Här är det relevant att gå tillbaka och titta hur det har sett ut tidigare. Vid förra genomgången var NES störst med god marginal med 6612 sålda objekt under mars och april. Perioden dessförinnan, januari och februari, såldes 5674 objekt i kategorin NES och då var Xbox 360 störst med 6829 objekt. I princip alla kategorier ligger långt under närmast föregående noteringar i fråga om antal objekt och SNES nästan halveras från 4548 till 2582, men behåller platsen som den fjärde största kategorin.

Så till hur stor del är det här säsongsberoende? Till större delen, får man nog säga. Samma period förra året såldes 34439 objekt i TV-spel & Datorspel på Tradera, också det mycket mindre än under den föregående våren. NES och SNES ligger nära sina noteringar för ett år sedan, medan de andra stora kategorierna (Xbox 360, PS3, PS2 och Wii) har minskat desto mer. Totalt har antalet sålda objekt minskat med 16% (från 34439 till 28949) jämfört med samma period förra året. Senare under förra sommaren minskade antalet sålda objekt ytterligare till 28887 under juli och augusti, så förhållandevis låg aktivitet på Tradera är något man får räkna med under hela sommaren.

Följande antal objekt har sålts för minst 1000 kronor:

TV-spel & Datorspel totalt: 741
PlayStation 3 - PS3: 178
Nintendo - NES: 136
Xbox 360: 90
Super Nintendo - SNES: 65
Nintendo 3DS: 42
Nintendo Wii: 31
PlayStation VITA: 29
Nintendo Wii U: 25
Nintendo 64: 24
Pocketspel: 22
Övriga märken: 18
Nintendo Gamecube: 14
PC-spel: 10
Sega - Mega Drive: 10
Övrigt: 9
Nintendo DS: 8
Game Boy Advance: 7
Sega Dreamcast: 7
PlayStation - PSone: 4
PlayStation 2 - PS2: 3
PlayStation Portable - PSP: 3
Game Boy: 2
Sega - Master System: 2
Litteratur: 1
Xbox: 1

Här har det hänt ganska mycket om man jämför med hur det såg ut för ett år sedan. De fem största kategorierna var då PS3 med 204 sålda objekt, sedan Xbox 360 115, NES 79 och Wii samt även PC-spel (lyft enbart av då nyutkomna Diablo 3 Collectors Edition) som fjärde största kategori med 68 objekt vardera. SNES hade blott 22 1000-kronorsförsäljningar. Sammanfattningsvis har samlarkonsolerna ökat mycket medan övriga (nya) konsoler har minskat. Sett till Traderas avgiftsstruktur är det de här objekten som är de mest fördelaktiga att sälja, då det inte kostar mer i provision när man kommer över cirka 1100 kronor i slutpris. Ändå är det alltså bara runt 2,5% av objekten (741 av 28949) som säljs för så mycket.

I kategorierna med minst antal objekt finns som vanligt ganska lite som är värt att nämna. I Sega Master System har Master of Combat sålts för 1987 kronor och ett Sega Master System Plus för 1525 kronor. I Playstation fick got2pair sålt ett Castlevania: Symphony of the Night (inkl. musik-CD) tillsammans med ett Castlevania Chronicles för 2000 kronor. I Dreamcast nådde två stora samlingar inte upp till respektive reservationspris trots bud på 8000 och 12500 kronor. I Game Boy Advance såldes (eller såldes inte, för omdömen är ännu inte lämnade) ett Zelda The Minish Cap Limited Edition för 13050 kronor. Den utgåvan ska bara finnas i 300 exemplar och är alltså en riktig ”Limited Edition”, till skillnad från exempelvis Wind Waker som också pryds av den texten utan att fördenskull vara särskilt ovanligt. Utgåvor som Wind Waker har ju annars gjort en skeptisk mot beteckningen ”Limited Edition”.

I kategorin Övrigt hittar man alltid väldigt blandade saker. Den här gången bland annat den nya spelkonsolen Ouya (för omkring tusenlappen), en osåld (pga reservationspris) oljemålning med motiv från Castlevania: Symphony of the Night och en SNES-ljusskylt. I Sega Mega Drive såldes tre spel för över 1000 kronor: Mega Man: The Wily Wars för 2575 kronor, Snatcher (Mega CD) för 2332 kronor och The Punisher för 1999 kronor. I Övriga märken har många gamla konsoler sålts, såsom Vectrex (2555 kronor), Atari 2600 (1725 kronor) och Intellivision (1410 kronor), samtliga dessa med många tillbehör och spel. I Pocketspel såldes flera nya (oanvända) Game & Watch. Ett Balloon Fight Crystal Screen var med 4500 kronor inte långt ifrån att ta sig in på listan över de dyraste spelen, som går ner till 5000 kronor.

Nintendo 64 toppas av ett The Legend of Zelda: Majora’s Mask Limited Edition Adventure Set för 8606 kronor, vilket är några tusen kronor under rekordnoteringen för den utgåvan. Det såldes även ett nytt oöppnat Majora’s Mask för 3000 kronor. Kategorierna Wii U, PS Vita, Wii och Nintendo 3DS innehåller som väntat bara konsolpaket (och något Skylanders-paket).

I Super Nintendo är det dyraste spelet det inplastade Zelda 3 för 6100 kronor som jag har skrivit om tidigare. Förutom det så utmärker sig ett Soul Blazer för 4950 kronor (med reservationspris strax därunder) och ett Street Fighter II för 2247 kronor, bland annat. Även ett par kompletta Super Castlevania IV har sålts för mellan 1500 och 2000 kronor, om man nu ska knyta an lite till SotN som nämndes tidigare.

I Xbox 360 når The Witcher 2 - Dark Edition precis upp till 1000 kronor.

I NES såldes preliminärt det dyraste spelet, ett Mr. Gimmick för 16500 kronor den 23 juni. Spelet, som jag graderar som kvalitet 8 enligt de kriterier för kvalitetsbedömning som finns i Spelsamlarboken, var tidigare i juni till salu med ett reservationspris på 10000 kronor, men då blev högsta budet 8000 kronor. Hela sex stycken NES-spel såldes för minst 5000 kronor: Kirby’s Adventure 8000, Stadium Events 6200, R.C. Pro-Am II 5102 och två stycken The Flintstones – The Surprise at Dinosaur Peak för 5000 kronor utöver Mr. Gimmick för 16500. Som vanligt gäller att rekordpriser ingalunda är rimliga värderingar, utan i regel kraftiga överpriser. Tittar man på budgivningarna är det i de flesta fall antingen väldigt långt ned till tredje högsta budgivaren eller så finns det ett högt reservationspris (eller utropspris) som kanske bara en budgivare har nått upp till.

PS3 ligger här så att säga i lä med ett enda spel, ett Demon’s Souls Black Phantom Edition för 1009 kronor.