måndag 1 oktober 2012

Lista på alla PAL-spel till SNES

Efter önskemål från flera läsare har jag nu publicerat en lista på alla spel som har getts ut till SNES i PAL-version. Listan ligger på en egen sida, ”Komplett lista SNES PAL”, som kommer att vara länkad från huvudsidan.

När jag läser igenom listan tänker jag att SCN-gallringen har fungerat väl, att det inte finns mycket på den här listan som borde ha släppts i Sverige. En komplett PAL-lista i all ära, men en stor fördel med SNES SCN är just att antalet titlar är rätt begränsat, och att medianspelet sett till kvalitet håller förhållandevis hög nivå. Den kompletta PAL-listan sänker nivån på medianspelet rejält, och tillför inte många välkända spel och inte heller många dyrgripar. Urvalet av spel i Spelsamlarboken är gjort bland annat utifrån den kompletta PAL-listan, och det som har utelämnats har bedömts som ”okvalificerat” för boken. Ändå är det många som frågar efter en komplett PAL-lista, så här är den, omfattande 538 titlar.

Till skillnad från annat innehåll på bloggen anser sig Spelsamlarboksförlaget inte ha copyright på den här listan, eftersom listan i princip är ren fakta. Ren fakta såsom releaselistor och försäljningssiffror skyddas inte av copyright. Jag tycker att det står bra beskrivet på Gamefaqs: ”For example, if you write a FAQ and submit it to GameFAQs, it is protected by copyright. Your method for beating a particular boss is not protected, as that's an idea, although your description is protected. The number of hit points that boss has is not protected, no matter how hard it was to come up with, but your personal description of the boss is protected, as that's something you created.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar