fredag 20 juli 2012

SuperNES.se:s medlemsantal: +11,5% sedan 4 juniNär SNES fyllde 20 år passade jag på att lyfta fram forumet SuperNES.se, som då hade 87 medlemmar, med förhoppning om att medlemsantalet därmed skulle öka. Och visst har det blivit resultat: tio nya medlemmar på en och en halv månad, nu 97 stycken. Nu har NESdb inte längre tio gånger så många medlemmar, de är 913 stycken för närvarande.

Av sökorden som leder folk hit (till bloggen) framgår det att många letar efter information som finns på just SuperNES.se, till exempel en lista på alla SCN-spel till SNES. Informationen på forumet är framarbetad av dess (oss) medlemmar och är i många fall mer korrekt än motsvarande information från Bergsala. Endast inloggade medlemmar kan läsa på SuperNES.se, och att döma av antalet inlägg som en stor del av medlemmarna har skrivit (noll ser ut att vara vanligast med god marginal) så är det många som blir medlemmar bara för att läsa. Överlag är SuperNES.se ett forum med låg aktivitet, men istället är kvaliteten desto högre. Det finns åtminstone vilande ambitioner på en databas med bilder i NESdb-stil.

SuperNES.se har funnits i sin nuvarande form sedan november 2010, men fanns dessförinnan på snes.egetforum.se. Fragment av det gamla forumet är tillgängliga utan inloggning. Oavsett så är SNES-forumet inte lika gammalt som NESdb, som startade 2004. För båda forumen gäller att respektive skapare bestämmer reglerna och vilka förseelser som ska leda till avstängning med mera, på NESdb är det BelfegorC4 och på SuperNES.se är det instinqt (tidigare med texten ”Allsmäktig Gud” under sitt namn, numera ”A4-konnässör”).

Efter önskemål från Longson (se kommentar i föregående inlägg) har jag i det här inlägget för första gången lagt till en bild. Bilden är SuperNES.se:s (lilla) logotyp och är hämtad från SuperNES.se.

tisdag 10 juli 2012

Samtidigt på NESdb: Longsons SNES-försäljningar

När jag skriver om spelsamlarmarknaden är det vanligen Tradera som är föremål för mina observationer, men när det gäller specifika samlarexemplar är handeln på NESdb minst lika intressant. De senaste månaderna har det framförallt handlat om Longsons auktioner med svensksålda SNES-spel i kvalitet 10, som bland annat har fört med sig ett nytt prisrekord för konventionella spel, alltså spel som inte är specialutgåvor. Samtliga Longsons försäljningar kommer att vara värdefulla för framtida värderingstabeller för SNES-spel, eftersom det för många titlar saknas underlag i form av affärer i kvalitet 10. (Kvalitet 10-värdena i Spelsamlarboken har i många fall fått uppskattas utifrån försäljningar av exemplar i sämre skick.)

När man hör ”SNES, SCN, kvalitet 10” tänker man kanske genast skyhöga priser, men många (merparten?) av Longsons spel nådde faktiskt inte upp till 1000 kronor, och i rätt många fall bedömde Longson högsta budet som ”ej säljande”. Flera spel såldes för precis eller nästan precis det värde som anges för kvalitet 10 i Spelsamlarboken, till exempel Street Fighter II för 1500 kronor, True Lies för 400 kronor, Winter Olympics: Lillehammer ’94 för 300 kronor och F-Zero (ehuru kvalitet 9/10 enligt säljaren) för 700 kronor. Ett fåtal spel hamnade klart under Spelsamlarbokens kvalitet 10-värde: Flashback 200 kronor, Jurassic Park 200 kronor, Seaquest DSV 200 kronor, Clay Fighter 500 kronor. Dessa förblev osålda.

Ett antal spel nådde ändå ”skyhöga” nivåer och det är ju mest dem man pratar om, även om de är en minoritet också på NESdb. Följande av Longsons spel såldes för över 2000 kronor:

Titel                                     Belopp           Datum            Köpare          Säljare           Plats
Mega Man X                       12000            2012-05-21   Sanna             Longson         NESdb
Super Ghouls ’n Ghosts        5700              2012-06-10   Verto             Longson         NESdb
Rock ‘n Roll Racing             5500              2012-06-04   Verto             Longson         NESdb
Pocky & Rocky                   4000              2012-06-10   Verto             Longson         NESdb
X-Zone                                3500              2012-05-28   schmibernd     Longson         NESdb
Super Mario Kart                3500              2012-07-01   Verto             Longson         NESdb

Det kan tyckas förvånande att det var Mega Man X av alla spel som gav ett nytt prisrekord. Mega Man är ju en serie med karaktär av massproduktion av titlar (sex spel till vardera NES och SNES, medräknat Mega Man Soccer och Rockman & Forte), till skillnad från de andra titlarna i pristoppen som tillhör mer exklusiva serier såsom Castlevania och Seiken Densetsu. Ändå är det svårt att utifrån budgivningen motivera att Mega Man X skulle vara övervärderat; tre budgivare var över 10 000 kronor. Det nya rekordet för Mega Man X påverkar också uppföljarna X2 och X3, som rimligen inte kan värderas lägre än Mega Man X utan snarare åtskilliga tusen kronor högre.

Longsons försäljningar fortsätter och det kommer antagligen att finnas mer att skriva om framöver, men jag tyckte ändå att det var läge för en rapport nu. Förmodligen blir det en uppföljning vid ett senare tillfälle.

Tillägg: Longson bidrog med en översiktsbild på spelen han säljer. Håll till godo!