onsdag 27 februari 2019

Vädrar Fienden morgonluft efter Levels nedläggning?2018 blev, som många spelsamlare säkert lade märke till, sista året för speltidningen Level. Som skäl till nedläggningen angavs att tidningen inte bar sig ekonomiskt. Tittar man på nyckeltalen för Reset Media AB, som gav ut Level, ser det inte så illa ut. Omsättningen föll visserligen från 2015, men var 2017 ändå klart högre än 2013 och tidigare. Då inbegriper Reset Medias verksamhet en hel del annat än tidningen Level, och Level kan ha haft en betydligt sämre utveckling. Dessutom kan räkenskaperna som helhet ha försämrats 2018.

Hursomhelst så lämnar Level nu utrymme för andra, och det är ett tillfälle som tidskriften Fienden kan komma att utnyttja enligt kommentarer på hemsidan. När Fienden lanserades 2011 var ambitionen att släppa fyra nummer per år. Det blev ett nummer 2011, ett 2013 och sedan inget mer. Förmodligen missbedömde de hur mycket arbete som krävdes och hur lite intäkter arbetet gav. Några större intäkter från försäljning lär de inte kunna hoppas på ens utan konkurrens från Level, men kanske uppskattning från publiken. Liknande förutsättningar som för Spelsamlarboken alltså.

För läsarna är det egentligen av godo med färre tidningar, förutsatt att kvaliteten höjs. Samtliga Level-tidningar 2006-2018 kräver ju sin plats och väger sina kilon, och trogna läsare vet att Level gärna återvände inte bara till gamla spel, utan även till gamla texter. De skrev inte ut vilka tidigare nummer de lånade texter ifrån, men följde man tidningen erfor man att det var mycket som upprepades i textväg. Därför hoppas vi nu på nya tag från Fienden, och färre tidningar som är desto mer värda att spara och läsa om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar