torsdag 25 oktober 2018

Spelsamlarmarknaden kompenserar för svagare SEK

Antalet visningar på bloggen verkar inte påverkas nämnvärt av om det kommer upp nya inlägg, men i september var det mässa i Malmö med besökare från Danmark och mässa i Danmark dit några svenskar sökte sig. Ett gammalt inlägg om samlarspelspriser och valutakurser gjorde sig då påmint.

En del kanske tror att det är förmånligt att växla in utländsk valuta och köpa samlarspel för billiga svenska pengar, men jag är rätt säker på att svagare svensk valuta istället bara gör spelen dyrare i SEK. Spelen är till största delen fullt gångbara i ett flertal andra länder med olika valutor, och samlare i Finland, Norge och Danmark har länge sökt sig till bland annat Tradera. Med Amazons etablering i Sverige kommer förmodligen ännu fler spel här att säljas över gränserna. Den rätt så rejäla prisuppgång som kan konstateras sedan 2014 torde till stor del vara driven av försvagad SEK. Utöver att spelen kan säljas till andra länder så har svenska samlare ofta tillgångar i andra valutor, kanske främst USD på PayPal, vilket ytterligare försvagar kopplingen till SEK.

Mycket talar alltså för att svagare SEK inte innebär att samlingens värde urholkas, utan att priserna i SEK stiger när SEK försvagas; vill svenska samlare inte betala mer, så kommer utländska att göra det. Jag kommer faktiskt inte på något som talar emot att det skulle vara så. Prisutvecklingen på svenska A4-manualer har väldigt lite att göra med att de är knutna till Sverige, det är istället en ökad medvetenhet om ädelhet som ligger bakom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar