torsdag 22 juni 2017

European-style JRPG

De fyras formel först
för att se vems makt som är störst!

Undinen skall slingra och sno,
salamandern skall brinna,
sylfen försvinna,
gnomen sträva och gno.


Den litterärt bildade känner kanske igen texten ovan, men SNES-fanatikern bör komma att tänka på ett visst spel. Från manualen, SNSP-K2-SCN:


Nu är det här översättningar som betraktas, från tyska till svenska av Britt G. Hallqvist och från japanska till engelska av Ted Woolsey, men fyra matchningar av fyra är så pass bra att man inte gärna kan tvivla på varifrån Square har lånat. En koll av namnen i japanska Seiken Densetsu 2 visar att Sylphid heter Jiñ på japanska (ジン med katakana). Det namnet kan mycket väl vara hämtat från en japansk översättning av Faust, men en djupdykning i japanska översättningar av Faust förefaller inte nödvändig. (På den länkade hemsidan kan man för övrigt också se att den tyska översättaren har hittat på helt egna namn, Vesuvio för Salamando exempelvis, något som kanske bidrar till det låga värdet på NOE-kassetten.)

Japaner är bra på att låna från olika håll och tider och sätta ihop det till något eget. Ofta är det egna de skapar så enhetligt att det inte märks varifrån de har lånat eller ens att de har lånat. Det har de i så fall gemensamt med Goethe, som inte alls skapade Faust från grunden eller var först med att sammanställa materialet i en bok (se t.ex. Marlowes Faust), men han gjorde det bättre än någon annan. Och Undine var nästan lika gammal på Goethes tid som nu. Ändå kan det bli besvikelse och missnöje när det uppdagas att något är lånat, som med Ocarina of Time och Wonder Boy. Sådana reaktioner är i regel helt obefogade.

Square är kända för det som brukar kallas för japanska rollspel, men influenserna till deras fantasivärldar verkar i stor utsträckning kunna härledas till det europeiska kulturarvet, varom japanerna tycks besitta större kunskaper än européerna själva, åtminstone utvecklarna på Square visavi europeiska spelare och spelrecensenter. Om man i Europa inte kan mäta sig med japanerna i spelutveckling så är det kanske en tröst att japanerna behöver Europa för att fylla spelen med innehåll, alltifrån arkitektur och möblering till karaktärernas pigmentering, men nog är det paradoxalt i att Square som på SNES-tiden visade så litet intresse för Europa samtidigt så att säga fyllde sina spel med Europa.


Bonus:
Förutom SNSP-K2-SCN finns ju även NES-K2-SCN, och vad hittar man längre upp på sidan med det inledande citatet om inte följande:

Mot Satans oäkta yngel har
jag Salomos nyckel till försvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar