torsdag 11 maj 2017

Svårigheten att källförteckna arkadspel

Nathan Altice gör stor sak av källförteckningen i sin bok I Am Error. Bokens appendix (A och B), noter, källförteckning och register ger sammanlagt nästan 100 sidor efter efterordet. Ändå tvingas han medge att källhänvisningarna inte uppfyller hans egna kriterier, på sidan 337: ”And I AM ERROR inevitably fails on this account. Chapter 2 alone lists dozens of arcade games, most with their own peculiar hardware architectures.”

Altice vill nämligen i källförteckningen ha med detaljerade uppgifter om lagringsformatet, alltså mappers med mera när det gäller NES-kassetter och motsvarande för arkadspel. Han skriver (på sidan 335) att om man i en källförteckning bara uppger utvecklare, titel och utgivningsår för ett spel så är det att jämföra med att för Krig och fred skriva: ”Tolstoy, Leo. War and Peace. 1869.” För svenskt vidkommande finns det i Tolstojs andra stora verk, Anna Karenina, en kort passage som kan användas för att belysa hur viktigt det är att vara mer specifik än så i sina hänvisningar. I en tidigare svensk översättning gjord av Sigurd Agrell finns det mot slutet av elfte kapitlet i åttonde delen i Anna Karenina II en replik som har blivit något av ett bevingat uttryck: ”Den ene lever bara för det foder han själv behöver, en sån som Kirillov – han bara fyller sin egen våm.”

Bland skånska gourmander med litterär bildning är det populärt att med hänsyftning på denna passage i Anna Karenina säga att man fyller sin våm, eller, i perioder av mer måttfullt ätande, säga exempelvis att man fyller våmmen till lunch och idisslar resten av dagen. Men bestämmer man sig för att kolla i Anna Karenina och får en nyare översättning i sin hand, så står det istället att Kirillov fyller sin buk. Buk är ju ett helt vanligt ord att använda om människor och inget som ger någon förutsättning att idissla. Vilket ord Tolstoj verkligen valde tycks ingen veta, men bland bloggens många ryska läsare kan man tycka att det borde finnas någon som kan leta upp originaltexten från 1877 och meddela Tolstojs ordval. Kommentarsfältet är öppet.

Hursomhelst så förmår Altice alltså inte presentera samma detaljerade källförteckning av arkadspel som för NES, och i analogi med Anna Karenina så kan det finnas skillnader också mellan arkadspel som gör att man behöver en tydligt specificerad källa. Nu pratade jag inte med Ludde Nordenskjöld om källförteckning av arkadspel när vi var på Retrospelsmässan härförleden, men hans bok Insert Coin har inte en lika vetenskaplig framtoning som I Am Error har, och handlar inte i första hand om arkadspelen i sig utan om deras plats i det svenska samhället (och Automatspelslagen). Jag tänkte annars att Insert Coin kunde ha något att tillföra där I Am Error kommer till korta, men det är ju valfritt för författare och förlag att ange källor och i så fall hur noggrant, och för Dokument Press är källhänvisningar uppenbarligen inte ett lika prioriterat område som för MIT Press.

En av Sebastian Petterssons bilder från Retrospelsmässan. Samtliga bilder i full storlek (8120x3000) finns på Google Drive.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar