söndag 16 april 2017

Automatspelslagens avskaffande avlägset


Under fjolåret ägnade sig Retrospelsmässans planeringsgrupp åt att bilda opinion för att få bort en lag som ställer krav på den som vill tillhandahålla elektroniska spel för gäster eller kunder i sin verksamhet. Nu drygt ett och ett halvt år efter att initiativet presenterades är det svårt att säga om det har lett någonvart. Namninsamlingen har drygt 1500 underskrifter, inte min, men det verkar inte troligt att en ämbetsman kommer att stå på Retrospelsmässan och riva sönder ett papper med Automatspelslagen, som den kallas, för att visa att den upphör att gälla.

För lagar gäller att överträdelser beivras i särskilt stor utsträckning när överträdaren är beroende av någon form av tillstånd eller subvention som enkelt kan dras in, eller när böter eller vite kan utdömas utan större ansträngning. Att bryta mot Automatspelslagen ger således en påföljd av något slag lika säkert som om man parkerar bilen fel, om än inte lika fort, och ägaren till ett ställe måste först betala skatt för att finansiera Lotteriinspektionen, och sedan böter när Lotteriinspektionen finner att lagen inte följs. Klart att få är sugna på det.

Lagar stiftas ofta som en reaktion på något tekniskt genombrott och blir sedan svåra att tillämpa när tekniken utvecklas vidare. Automatspelslagen tillhör en av de obsoleta, men det går i princip inte att få gehör för önskemål om minskad regelbörda, inte på något område. I stort sett alla som uträttar något i verkligheten, snarare än vid ett skrivbord, tycker att de har för mycket regler att förhålla sig till, men snåriga regelverk sysselsätter mängder med jurister som livnär sig på det som är till besvär för dem som uträttar något i verkligheten. Oaktat Automatspelslagens exitens kommer den ackumulerade bördan av lagar, regler, förordningar, direktiv, styrdokument, klausuler och så vidare att fortsätta tillta. Det blir alltmer ett kontorsråttornas välde där arbetet styrs av rent påhittade behov. Någonstans finns förmodligen en intention att göra det bättre för slutkunden eller i någon mening samhället (Automatspelslagen syftar bland annat till att främja föreningslivet), men juristerna skapar på egen hand inget välstånd när de för vilka lagarna skrivs väljer eller tvingas att lägga ner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar