torsdag 8 december 2016

Usla spelböcker och förträffliga

För ett par månader sedan skrev jag om spelböcker på gång och utkomna. Det finns emellertid många fler tv-spelsböcker än så, faktiskt så många att det börjar bli oöverskådligt. Dessvärre är det inte mycket att glädjas åt, eftersom frånvaro av spärrar när alla kan publicera böcker på egen hand gör att kvaliteten brister. Jag kan särskilt varna för tyska RETRO-Gamer Katalog av Michael Graf. Boken kan förefalla lovande om man tittar på omslaget, men innehållet är riktigt uselt. Utan att veta – det är inte kul att klicka hem en massa böcker bara för att förpassa dem till soptunnan direkt – kan man gissa att detsamma gäller för andra ganska nyutkomna böcker som Nintendo av Sara Green och Retro : en bok om hemdatorer och TV-spel, dess utveckling och historia av Martin Tobias Lithner, där katalogtexten (den korta beskrivningen av boken) innehåller fler korrekturfel än ett seriöst förlag rimligen skulle acceptera i en hel bok. Nu är det ju inte så att Spelsamlarboken eller flera av de böcker jag kan rekommendera är utgivna på något annat än mer eller mindre egna förlag: Bokfabriken, MGIG, Vulkan, Reset Media etc, så det tjänar egentligen ingenting till att gå efter det.

250 tv-spel från 2007 är däremot utgiven på BTJ Förlag, och även om det medför en kvalitetssäkring så är det inte en bok jag kan komma på att jag någonsin har refererat till. Inte heller håller den en klart högre kvalitetsnivå än de mer kvalitativa självpublicerade böckerna. Längst bak i 250 tv-spel listas ett flertal böcker på engelska som samtliga tycks ha infallsvinklar som är varianter på hur spel påverkar samhället. På engelska har det alltså länge funnits en uppsjö av spelrelaterade böcker, men förmodligen är de helt ointressanta om det är spelen man är intresserad av och inte det amerikanska samhället. Att det finns så många böcker om spel gör bara att det ställs större krav på läsarens eller köparens förmåga att vraka. Det är de förträffliga böckerna som är värda att läsa och uppmärksamma.

I Am Error avser jag att återkomma till. Att den tillhör de förträffliga böckerna står redan helt klart.

RETRO-Gamer Katalog: Något saknas mellan Motor City Patrol och Ms. Pac-Man.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar