måndag 12 december 2016

Dessa köper Spelsamlarboken: Adlibris statistik

En bra sak med Adlibris är att de tillhandahåller kartor och diagram som visar var en bok säljer och som ger en grov uppfattning om vilka köparna är. En dålig sak, eller mindre bra, med Adlibris är att åtskilliga försäljningar på sistone inte har märkts ut på kartan, och att man ofta får felmeddelande när man försöker få fram sagda kartor och diagram för hela perioden från 2014 till idag. Det är nämligen så att försäljningen av Spelsamlarboken på Adlibris nu är uppe i en sådan volym, strax över 100 exemplar plus drygt hälften av det i första utgåvan, att Adlibrisstatistiken borde kunna säga en del om hur intresset för spelsamlande ser ut.

”I am Error”, säger servern. Alltför ofta.

Efter många försök fungerade det med stoppdatum 30 september, inte senare, så innevarande kvartals försäljning får utelämnas. Det gör förmodligen ingen jätteskillnad.


Spelsamlarboken har alltså en föredömligt jämn fördelning mellan landsdelarna Norrland, Svealand och Götaland. Böcker vars antal sålda exemplar endast räknas i hundratal brukar annars ha försäljningen koncentrerad kring trakten där författaren bor. Så är alltså inte fallet med Spelsamlarboken och det är förstås ett gott tecken. Bland länen är det framförallt Värmland som utmärker sig med många sålda böcker i förhållande till folkmängden, Värmland som mest förknippas med Stiv som hade de 210 NES-spelen kompletta redan 2004. Sedan finns det några län – Västernorrland, Örebro och Gotland – där det oberoende av folkmängd inte har sålts någon bok. Västernorrland och Örebro har jag för mig är hemma för Sol och Gaminggrannar, men Gotland saknar spelsamlaranknytning vad jag vet. Gotland har dessutom så liten befolkning att län och kommun är samma.

Procenten som anges för varje län förklaras så här, citerad text kursiverad och ej korrigerad:

Vid beräkning av procentsatserna görs en beräkning på hur spridningen av försäljning har skett runt landet. Denna procentsats delas sedan med hur många procent av sveriges totalpopulation som bor i det specifika länet.

Ett exempel. Om det bor 5% av sveriges totalpopulation i ett län, och det länet har en försäljning på 10% så innebär det en differens på 100% (dvs, dubbel försäljning mot hur många som bor där). Om det istället bodde 20% i ett län så skulle det behövas 40% av all försälning för att uppnå en differens på 100%.
 

Lite underligt är att fördelningen per län ser rejält annorlunda ut för den första Spelsamlarboken. Då var Dalarna i topp följt av Kronoberg medan Värmland var långt ner och Jämtland var utan försäljningar. Siffrorna under Landsfördelning (5 i Sverige, 1 i Finland) är förstås heltokiga, de ska ju bli 93 när de adderas, men det andra som uppges verkar rimligt. Jämförelser med första utgåvans försäljning ger upphov till åtskilliga iakttagelser. Så här ser den ut:


Här är alltså Dalarna i topp med försäljning i förhållande till befolkning, och Dalarna är omtalat för att ha många framstående spelsamlare. Både Gotland och Örebro är utan försäljningar av båda utgåvorna av Spelsamlarboken. När man adderar siffrorna under Landsfördelning så är det bara en bok som saknas, vilket antagligen betyder att den såldes till ett land utanför Norden.

Det är onekligen en egendomlig åldersfördelning med över hälften av köparna mellan 20 och 29 år, men ingen under 20. Den som tror på någon ”återväxt” där personer som inte är uppväxta med NES och SNES börjar att samla på dessa konsoler kan beakta hur åldersfördelningen har förändrats mellan de båda utgåvorna: lejonparten är nu 30-39 år. Flera köpare är säkert samma personer, som har blivit äldre sedan den första boken utkom 2010. Inte heller bland köparna av 2014 års utgåva finns någon under 20 år. Någon ”återväxt” går alltså inte att skönja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar