fredag 8 juli 2016

Utan mössa och silverpilar

Att spela om spel som man har klarat flera gånger brukar vanligen vara helt bekymmersfritt. Därför kan det vara kul att försöka sig på att göra något annorlunda som medför högre svårighetsgrad. Svårighetsgrader i spel innebär vanligen enbart att stryktåligheten justeras, och att spela Super Mario 64 utan mössa kan därför liknas vid att köra på ”hard”. Det kan väl vara kul, tänkte jag, att ta 120 stjärnor på det sättet, och lät bli att återta min mössa. Det visade sig emellertid vara ett oåterkalleligt beslut, såtillvida att mössan inte tycks kunna fås tillbaka med mindre än att man börjar om helt från början; mössan står helt enkelt inte att finna. Inte hos apan på Tall, Tall Mountain, inte hos fågeln på Shifting Sand Land och inte i snön på Snowman’s Land. Mössan ska finnas på någon av de platserna, men sägs på Snowman’s Land kunna hamna under stjärnan ”In the Deep Freeze” så att Mario inte kommer åt den, men min mössa finns inte heller där. Den är bara borta.

Jag gjorde rentav en video för att visa min belägenhet. Videon innefattar även en egendomlig situation som jag har hamnat i i Zelda 3, där den oumbärliga superbomben inte framträder. Dessvärre fungerar tv-skärmen som spegel när den är ”svart”, så det blev nödvändigt att hålla något framför kameran de ögonblicken. Ändå skymtar jag i samband med utträdet från Maktens pyramid, men det kan kanske ses som en personlig prägel på videon.

I Zelda 3 har jag föresatt mig att inte anskaffa något föremål som inte är helt nödvändigt, något som höjer svårighetsgraden rejält främst genom att man inte kan ha med sig drycker eller feer utan glasburkar. Framme vid slutstriden är superbomben, utan vilken man inte kan få de helt nödvändiga silverpilarna, fortfarande inte tillgänglig i bombaffären och därmed tar det tvärstopp i det allra sista momentet. En gissning är att det härdade svärdet är det som behövs för att superbomben ska framträda, för att man inte ska få nivå 4 på svärdet före nivå 3. Fast med dräkter och sköldar fungerar det att hoppa från nivå 1 till 3, så självklart är det inte alls. Inte nödvändigt heller, eftersom nivå 2 (Master Sword) gör skada på Ganon, om än endast med uppladdade slag.

Saknas.

Tillägg: Det man behövde göra för att få fram superbomben var att föra smeden tillbaka till sin smedja. Svårt att se varför det skulle behövas, för man behövde inte låta dem bearbeta svärdet. Kastar man i Master Sword till den feta fen så får man tillbaka det igen; det går alltså inte att hoppa från nivå 2 till nivå 4. Marios mössa saknas alltjämt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar