söndag 12 juni 2016

Inte jättehändelserikt

Aktiviteten hos spelsamlarna förefaller vara förhållandevis låg. Det i sig betyder inte att det inte går att hitta på en massa egna saker att ta upp på bloggen, men nu blir det bara lite av en summering av de senaste spelsamlarmånaderna.

Kartläggningen av NUS fortsätter så sakteliga. Fortfarande råder osäkerhet om den svenska sammansättningen (koder etc) i många populära spel, och antalet SCN-kassetter är alltjämt okänt.

Utanför Tradera är det inte så lätt att överblicka vad som händer på spelsamlarmarknaden, men SNCC (Super Nintendo Campus Challenge) har varit till salu sedan mars för omkring 120 000 kronor. Priset är inte alls omotiverat om man ser till hur ovanligt objektet är, istället kan det vara innehåll och utseende som gör köparna tveksamma. Genomgång av Traderas spelmarknad blir det om ett par veckor.

Norska Retrospillmessen fick i maj fungera som substitut för Retrospelsmässan, men ett övermått av Xbox One spolierade en stor del av behållningen för de svenska samlare som hade sökt sig dit. De återkommande svenska mässorna Retrospelsfestivalen och Retrogathering emotses under sensommaren respektive brittsommaren.

Hemsidan för tidskriften Fienden uppdaterades senast för drygt ett år sedan. Det tycks inte råda någon frenetisk aktivitet för att få ut det tredje numret i närtid.

Xbox One i övermått på norska Retrospillmessen. Foto: sndb

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar