onsdag 15 juli 2015

NUS: 219 svenska releaser

Tills nu har antalet släppta spel till Nintendo 64 antagits vara omkring 160 stycken. Den lista från Bergsala som spelsamlarna har utgått från innehåller knappt så många titlar (någon dubblering och ett par tillbehör), och ehuru det var känt att listan inte var komplett så har ingen vetat hur långt ifrån komplett den var. Nu har jag granskat releaselistor i samtliga nummer av Super PLAY från den aktuella perioden (1997-2001) och fått fram vad som åtminstone för tillfället förefaller vara en komplett förteckning över svenska NUS-releaser. Alla titlar i Bergsalas lista fanns med i Super PLAY, om än ibland med förvrängda namn (Goemon’s Great Adventure till exempel), och det ger Super PLAY stark trovärdighet (till skillnad från om flera spel på Bergsalas lista hade saknats i Super PLAY).

156 titlar på Bergsalas lista bekräftas av Super PLAY och till dem såg det först ut att kunna läggas närmare 70 titlar, men dubbelräkning till följd av namnförvirring (och förseningar m.m.) kring flera spel, Racing Simulation – Monaco Grand Prix och V-Rally Edition 99 bland annat, gör att totalen nu ser ut att landa på 219 spel släppta till Nintendo 64 i Sverige (snuddande nära att just 64 spel kunde läggas till alltså). Det är ungefär lika många som till NES, men inom loppet av fem år jämfört med nio år för NES.

Hela listan och mer information därtill finns på sndb för den som är medlem, och är man inte medlem så kan man enkelt bli det.