onsdag 11 november 2015

Spelsamlarboken på bibliotek

I juni 2013 skrev jag om bibliotek som har Spelsamlarboken. Sedan dess har bibliotek.se, som jag använde för att få fram informationen, stängts ned, och man dirigeras om till http://www.kb.se/libris/aktuellt/2013/Bibliotekse-slacks-ned/. Man hänvisas till Libris, som därmed bör fylla en liknande funktion.

En sökning där på Spelsamlarboken gör gällande att den förra utgåvan (nummer 2, från 2010) fortfarande finns på fyra bibliotek medan den nya (nummer 3, från 2014) finns på sex bibliotek. Författarskolans svartvita utgåva (nummer 1, från 2010) finns på samma två bibliotek som tidigare. Nya boken har inte fått samma spridning på bibliotek som den förra och det beror på att den nya boken inte fick lektörsomdöme i BTJ:s häfte.

Nuvarande förekomst på bibliotek ska vara följande.

Ort och bibliotek                                        Utgåva nummer

Norrland 
Umeå stadsbibliotek                                   2
Umeå universitetsbibliotek                          3

Svealand
Kungliga biblioteket, Stockholm                 2, 3
Carolinabiblioteket, Uppsala                      3

Götaland 
Almedalsbiblioteket, Visby                         2
Lomma bibliotek                                        2
Universitetsbiblioteket, Lund                      1, 3
SOL-centrums bibliotek, Lund                   1
Halmstads stadsbibliotek                            3
Stadsbiblioteket Göteborg                          3


Jämfört med 2013 så är det bara Umeå stadsbibliotek och Almedalsbiblioteket (som kanske ändå inte är samma som Visby stadsbibliotek?) som har kvar sina exemplar av utgåva nummer 2. Kungliga biblioteket (KB) och Lomma bibliotek var inte två av de 20 listade biblioteken och har förmodligen fått in boken efter juni 2013; varifrån är oklart för den har i alla fall inte rekvirerats från Spelsamlarboksförlaget där den tog slut i början av 2013. Förbryllande också att pliktexemplaren, som skickades till sju forskningsbibliotek, inte har kunnat hittas (inte tidigare heller).

För den nya boken verkar det däremot mestadels röra sig om pliktexemplar, i synnerhet som flera står som placerade i magasin. Ändå saknas bland mottagarna av pliktexemplar Stockholms, Göteborgs och Linköpings universitetsbibliotek. Kanske har några bibliotek redan gjort sig av med sina pliktexemplar, för det är bara UB och KB som ska arkivera permanent.

Det kan också finnas skäl att ifrågasätta Libris’ tillförlitlighet. Vid sökningar på helt andra namn och titlar tycks det som om Libris bara täcker en bråkdel av de böcker som finns på biblioteken i Sverige. SAOL hittas i upplagorna 12, 13, 11 och 14 på 131, 130, 89 respektive 89 bibliotek. Det är väl en bok som inget bibliotek är utan, och nog finns det väl åtminstone två bibliotek i var och en av de 290 kommunerna i landet, oräknat skolbibliotek. En succéroman som Spill finns på 37 bibliotek och en superstorsäljare som Femtio nyanser av honom på 30 bibliotek, enligt Libris. Det är bara tio fler än de 20 som hade Spelsamlarboken 2013. Så det är nog en hel del på Libris som inte stämmer, men Libris verkar vara det enda som står till buds.

SAOL på Libris.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar