lördag 20 juni 2015

Inför Fienden nummer tre

En sådan koncentration av tid och rum som filmen förmår åstadkomma – till exempel när den i några få bilder på några få sekunder visar en över många orter spridd grupp människor, en storstad, en armé, ett krig, ett land etc. i en viss situation – kan det talade eller lästa ordet ensamt aldrig uppnå.
– Ur Mimesis av Erich Auerbach

Sämre texter (och diskussioner etc) kännetecknas ofta av mängder med detaljer utan sammanhang, detaljer som mestadels är helt onödiga. Läroböcker är ofta beskaffade så, och då inte minst läroböcker i litteraturhistoria. Hos Auerbach har detaljerna ett sammanhang, och det stora sammanhanget i Mimesis är litteraturkanon (det kan inte gärna vara något annat). Auerbach väljer detaljerna mycket omsorgsfullt och bygger upp hela kapitel i sin bok kring detaljer som är utmärkande för specifika epoker. Auerbach förmår också gå bortom detaljerna och ta ett helhetsgrepp om litteraturen som fenomen och som i citatet ovan jämföra med exempelvis film.

När Fienden nu ska skriva om spel och litteratur (det skulle bli tre till fyra nummer per år, det blir tre nummer på fyra år) kommer åtminstone jag att leta efter och vara observant på påståenden som kan gälla mer generellt för spel som fenomen. De fördelar som Auerbach påtalar för film visavi litteratur torde vara giltiga också för spelen, genom filmsekvenser om inte annat, men spel har mycket mer än så och det hoppas jag att Fienden kan förmedla. I övrigt vet jag inte riktigt vad jag ska förvänta mig av en tidning som har tagit två år att skriva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar