måndag 18 maj 2015

Läsarna: NUS på G

Fråga: Vilket blir/är det tredje största formatet/spelsystemet för samlande?

Nintendo 64   9 (53%) 
Gamecube   1 (6%) 
Playstation   2 (11%) 
Game Boy   2 (11%) 
Game & Watch   0 (0%)
Sega Mega Drive   2 (11%) 
Atari 2600   0 (0%)
Neo Geo AES   0 (0%)
Annat   0 (0%)
Inget   1 (6%)

Antal svar: 17

Så var omröstningen avslutad och resultatet överensstämmer väl med mina observationer under Retrospelsmässan liksom med vad jag tycker mig se på Tradera: spel som det står NUS på, vilket står för Nintendo Ultra Sixtyfour, är heta. Hela 53% av de svarande valde alternativet Nintendo 64. Sedan blev det lika mellan Playstation, Game Boy och Sega Mega Drive.

Hur ser då förutsättningarna ut för NUS? Det får jag säkert anledning att återkomma till och utveckla, men fundamentalt är att konsolen inte under någon period var den dominerande i Sverige och att den inte kunde hålla ut riktigt fram till releasen av Gamecube, utan det blev ett glapp på ett halvår eller så då Nintendo stod utan stationär konsol på marknaden. Från 1997 till 2001 släpptes cirka 160 spel i Sverige varav några historiska mästerverk, men merparten av spelen är dåliga sett både till spelbarhet och grafik. Många av de dåliga spelen är säkerligen ovanliga, men spelkvalitet tycks vara ett starkt kriterium för NUS-spelens värde.

Kanske är det först när de dåliga spelen blir värdefulla, bara för att de är ovanliga (och svensk utgåva), som en konsol är en verklig samlarkonsol. För NES är det ju så, med exempelvis The Incredible Crash Dummies, men jag har svårt att se att det kan bli så med Nintendo 64 och Taz Express/Operation Winback/Tarzan (bara några titlar på måfå som nog kan vara ovanliga och dåliga, men jag vet inte). Det krävs att en hel del samlare vill ha alla spel för att de ovanliga och dåliga spelen ska bli värdefulla. Svarsalternativet ”Inget”, som någon valde, går alltså att motivera.

Vid något tillfälle har jag pekat ut Game & Watch som trea, men då handlar det bara om hur många spel som har sålts för över 1000 kronor och det är förstås en måttstock som lämnar en hel del övrigt att önska: Pocketspel som kategori på Tradera, där det finns lite annat (Tiger Electronics etc) utöver Game & Watch, är bara drygt en tiondel så stor som Nintendo 64 sett till antal sålda objekt. Game & Watch blev utan röster i den här undersökningen, och gjorde inte mycket väsen av sig på Retrospelsmässan. Mot Egg har emellertid NUS inget enskilt objekt att ställa, så i någon mening kan Game & Watch ändå hävda sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar