söndag 18 januari 2015

Extra Retrogathering närmar sig

Om knappt två veckor, 31 januari, kommer många av Sveriges spelsamlare att bege sig till Västerås för en extra Retrogathering. Lokalen är densamma som i höstas, Växhuset, men nu bereder man plats för fler utställare (säljare) och väljer att inte ha föreläsningar. Jag har den här gången lyckats få bord i den mer händelserika Konsertsalen istället för i cafédelen, där det nu inte kommer att vara försäljning.

Mässor är rätt överlägsna internet, oavsett om man ska köpa eller sälja, och utan den här extra RG vore det väldigt långt mellan mässorna i höstas och Retrospelsmässan på försommaren. Att det blir en extra RG, Winter Edition kallad, har förstås också att göra med att mässor av det här slaget, för spel som inte tillhör de nyare generationerna och till stor del är ideella och långt ifrån spelbranschen (företag som King), har blivit väldigt välbesökta på senare år till följd av ökat intresse för spelsamlande (och i viss mån spelhistoria eller åtminstone spel som tillhör historien eller kanon). Och Retrospelsmässan behöver ju avlastning så länge de har en mindre lokal än Svenska mässan. 

Bokstund på Retrogathering senast det begav sig. Foto: www.matsblixt.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar