måndag 22 december 2014

Enorm ökning av dyra samlarspel 2014

Det börjar dra ihop sig till årsskifte och eftersom det inte finns mellandagsrea på spelsamlarmarknaden så kan man inte förvänta sig att det händer jättemycket sista veckan. Redan nu har förra årets rekord i antal affärer (med enskilda spel) med köpeskilling om minst 5000 kronor slagits med enorm marginal. I år kan de bli lika många som under alla år tidigare sammanlagt.

Så här ser det ut historiskt och preliminärt i år. Årtal och antal försäljningar av enskilda spel med köpeskilling om minst 5000 kronor.

2008: 1
2009: 6
2010: 6
2011: 19
2012: 25
2013: 37
2014: >80

Den senaste månaden är det framförallt en person som har gett en extra skjuts åt statistiken. KCL kände helt sonika att han var färdig med spelsamlandet och sålde allt, eller nästan allt, tämligen omgående under november och december. Hans många försäljningar belyser detaljen att spel blir dubbelräknade när de byter ägare två gånger, vilket gäller för flera av affärerna 2014. Lättast att peka på är förstås Spider-Man, som båda gångerna såldes som det dyraste någonsin.

Den stora prisraketen näst efter Spider-Man är George Foreman’s KO Boxing. Just de två spelen nämns särskilt i Spelsamlarboken, på sidan 84: ”Ett par andra spel (George Foreman’s KO Boxing och Spider-Man: Return of the Sinister Six) har upptäckts med svenska instruktioner i A4-format, men de två är så ovanliga att de inte kan få en rättvisande värdering och har därför inte tagits med.” Det fanns egentligen inget alternativ till utelämnande eftersom underlaget av främst auktioner inte på långa vägar räckte till. Möjligen hade de kunnat stå med med beteckningen ”XR” (för Extremely Rare) eller liknande, men att sätta ett värde på dem från 10 till cart var inte möjligt och är det inte nu heller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar