onsdag 22 oktober 2014

FAQ: Hur lång tid tog det att skriva boken?

På de mässor jag har varit på de senaste veckorna har en ganska vanlig fråga (FFF, frekvent förekommande fråga, eller OSF, ofta ställd fråga) varit hur lång tid det tog att skriva Spelsamlarboken. Ett möjligt svar är två år, men det är egentligen ett svar på Författarskolans längd; första utgåvan var klar när utbildningen var till ända i juni 2010, men boken var åtminstone någorlunda påbörjad innan utbildningen startade. Delar av boken känns faktiskt igen i ett gymnasiearbete från höstterminen 2005 (som varade några veckor in på 2006). Det är inte så att hela stycken är oförändrade, men enstaka meningar och bilder är desamma i arbetet från 2005 och nya Spelsamlarboken från 2014. Och från första och andra utgåvan (båda dessa sommaren 2010) till tredje gick det alltså fyra år, vilket inte är detsamma som fyra års arbete. Så jag har svårt att ge ett rakt svar på frågan.

Här finns det likheter med sidan 88 i nya Spelsamlarboken.

Orelaterat till ovanstående så har jag ägnat en del tid åt F-Zero X på sistone och förbättrat några av mina rekord. Små förbättringar blev det på Red Canyon 2 och White Land 2, och på Mute City 3 kapade jag tre sekunder. Och på nytt kan jag konstatera att F-Zero X i ren spelbarhet håller absolut toppklass oavsett vad man jämför med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar