torsdag 3 juli 2014

Kritik av nya utgåvan av 8 bitar på 80-talet

8 bitar på 80-talet: Nintendos marsch in i de svenska hemmen var 2008 den första boken om NES på svenska. I våras kom en ny reviderad upplaga i färg och den har jag nu läst och begrundat.

I allt väsentligt är det samma bok som för sex år sedan, utöver färgen får man leta och jämföra för att hitta ändringar och tillägg. Vissa händelser under senare år, som Hiroshi Yamauchis död och övergången från NESdb till sndb, finns lite varstans i boken i enstaka tillagda meningar eller bisatser.

Första halvan av boken, kallad ”Nintendo i Sverige”, är kronologiskt berättad och börjar med Bergsalas grundande på sidan 10 och avhandlar omkring 25 år, fram till de sista sålda NES-konsolerna, på knappt 40 sidor. Därefter följer några sidor med stora bilder mitt i boken, och andra halvan av boken består av ”Milstolpar”, helsidespresentationer av särskilt viktiga spel, och försäljningssiffror (”Statistik och listor”). Störst behållning har jag av första hälften av boken, och bakom den verkar också merparten av arbetsinsatsen ligga.

Tyvärr sker berättandet i presens, som inte riktigt lämpar sig när det som berättas inte sker i nutid. Presensberättandet bryts med jämna mellanrum av citat eller repliker, som är nästan helt och hållet i imperfekt/preteritum. Därutöver förekommer det även inom meningar omotiverade tempusskiften på några ställen. Så här kan det se ut, exempel från sidan 44: ”NES tog Sverige med storm och gamla tv-spel som Atari 2600 och Matell Intellivision städas undan och hamnar på soptippen eller vinden för att breda plats för den nya konsolen.” Meningen har inte bara omotiverat tempusbyte, utan även två stavfel (Mattel och bereda). Språkligt lämnar både författaren och korrekturläsaren en del övrigt att önska, och det medför att det övriga arbetet med boken, såsom att ta fram fakta och göra intervjuer, inte riktigt kommer till sin rätt. Ändå tycker jag alltså att första hälften av boken är den bättre.

I avsnittet Milstolpar finns merparten av ändringarna och tilläggen. Också här är det enstaka nyheter som har lagts till, som att Kid Icarus fick en uppföljare i Uprising 2012 och att det spelet fick högsta betyg i Famitsu. Spelen som presenteras är samma som tidigare, 20 av de 200 SCN-spelen plus amerikanska Dragon Warrior och Final Fantasy. I urvalet av spel noterar man att typiska samlarspel som Mr. Gimmick, The Flintstones – The Surprise at Dinosaur Peak och ESP-spelen har utelämnats. Samtliga spel som i någon mening kan sägas ha koppling till kanon, alltså spel som har stor betydelse i spelhistorien enär de var revolutionerande eller bland de bästa för sin tid, finns däremot med, möjligen med undantag för Mega Man II.

Varje spel tilldelas en sida och texten sorteras för varje spel under rubrikerna handling, historik och trivia, men vad som hamnar under vilken rubrik är inte helt självklart. Vad sägs om följande: ”Tack vare MMC3-chipet lyckades spelet pressa NES till grafiska nivåer och storlekar på minnet som man bara kunde drömma om när Famicom lanserades 1983.” Vilket spel det rör sig om är kanske inte så svårt att gissa, men under vilken rubrik hör meningen hemma? Är det 1) handling, X) historik eller kanske 2) trivia? Grubbla på det. Ta sedan följande: ”Versionen till NES är det enda spelet som använder sig av MMC2-chip eftersom spelet har stora sprites.” Också här handlar det om ett chip i kassetten, men står det under 1) handling, X) historik eller 2) trivia? Det är i alla fall inte samma på båda. Bara två exempel, av otaliga.

Vad tycker jag då om det här? Jag tycker förstås att rubrikerna är omotiverade och passar dåligt ihop med vad som står under dem. Rubrikerna tycks ha placerats ut på måfå, mer eller mindre. Under handling står det om uppföljare och annat som bör höra till historik, under historik står en hel del som lika gärna kan stå under trivia, och trivia har ofta att göra antingen med spelets handling eller dess historik. Det hela ger ett rörigt intryck och det blir lätt att man bläddrar igenom den här delen av boken rätt så hastigt.

Mot slutet av boken finns alltså försäljningssiffror med kommentarer från författaren, samt en lista på spelen som gavs ut i Norden. Releaselistan är ingalunda unik för boken, men bra att ha på ett ställe där man lätt hittar den, alltså i boken, för det händer väl då och då att man behöver kolla upp något. Försäljningssiffrorna ser annorlunda ut än man kanske förväntar sig, för det är inte de siffror som togs fram av Bergsala till Thomas Sunhede och boken NES-XX-SCN, utan mer blandat, lite topplistor och sådant.Titel: 8 bitar på 80-talet: Nintendos marsch in i de svenska hemmen
Författare: Martin Lindell
Antal sidor: 86
ISBN: 978-91-633-4558-6
Pris: ca 150 kronor
Förlag: Vulkan

På tur för kritik står Tobias Bjarnebys / Levels ”8 bitar”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar