onsdag 12 mars 2014

Skarpt test av aptiten på nyupptäckta SNES-utgåvor

Så här några veckor efter att jag har skrivit om skillnaderna mellan NES och SNES i fråga om entusiasmen när nya svenska utgåvor upptäcks, så hittar jag själv ett Bram Stoker’s Dracula med svensk A4-manual. Utgåvan var okänd för mig tidigare, men efter att jag hade lagt ut spelet till försäljning på sndb så visade det sig finnas åtminstone ytterligare ett känt exemplar av A4-manualen. Ändå får svenska Dracula på sätt och vis räknas som en nyupptäckt utgåva, eftersom den hittills inte har stått med på samlarnas listor.

Det jag skrev i inlägget Nyupptäckta svenska utgåvor och importer: SNES var bland annat att spelen med svenska A4-manualer är så många (till antalet titlar) att det drar ner intresset för varje enskilt spel, och därmed värdet, rätt så rejält. Dracula som kassett är billigt, 50 kronor är snudd på överpris. De SNES-spel som är dyra med A4-manual är i princip alltid dyra också som kassetter (till exempel Vampire’s Kiss). När mitt Dracula nu säljs blir det ett test av hur efterfrågade A4-manualerna egentligen är.

En jämförelse är att när NES-spelet Dracula ”upptäcktes”, det vill säga dök upp på en finsk auktionssida med finsk A4-manual, så blev priset, taget ur minnet, omkring 700 euro eller cirka 6000 kronor (om det inte var mer). Spider-Man: Return of the Sinister Six med svensk A4-manual nådde som bekant upp till drygt 4000 kronor. Och det är alltså spel som inte har speciellt högt kassettvärde. Mot sådana priser står sig A4-manualerna till SNES slätt, även om det i fallet Dracula rör sig om en A4-manual som är känd i endast två exemplar och som sett till innehållet lika gärna hade kunnat tillhöra NES-spelet (Y-knappen används i spelet, men i A4-manualen nämns bara de knappar som SNES har gemensamt med NES).

Dracula med svensk A4-manual. (Klicka för förstoring.)


Tillägg: Så hur utföll testet? Priset blev 2000 kronor, men bara två budgivare var över 300 kronor. Slutsatser av det? Högst osäkert värde, endast ett fåtal samlare är villiga att betala mycket. Alltså ungefär detsamma som gäller för George Foreman’s KO Boxing och Spider-Man: Return of the Sinister Six till NES.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar