lördag 15 februari 2014

Förhoppningar om att rekvirera SNES-siffror från Bergsala

I och med Sols bok NES-XX-SCN blev svenska försäljningssiffror för NES, titel för titel, offentliga. Min förhoppning är att i nästa utgåva av Spelsamlarboken kunna presentera motsvarande siffror för SNES, med Bergsala som källa. Bergsala har hittills inte varit avvisande, men det är fortfarande ovisst om de kommer att tillmötesgå mina önskemål.

Man har ju en viss uppfattning om hur vanliga olika spel är utifrån hur det ser ut på marknaden, och internationella försäljningssiffror kan ge en fingervisning om svenska utgåvors förekomst, men faktiska försäljningssiffror skulle göra allt otroligt mycket klarare. Jag har funderat på om en namninsamling skulle vara till nytta, men jag tror inte att det ska vara nödvändigt. Det beror på hur korrespondensen med Bergsala utvecklar sig.

Den nya Spelsamlarboken ska helst vara tryckt och färdig till Retrospelsmässan om cirka två och en halv månad, och det är möjligt att siffrorna inte hinner tas fram i tid. Retrospelsmässan är rätt så viktig för marknadsföring och försäljning av boken, även om försäljningskostnaden per bok aldrig är så hög som där och då.

Sitter på högintressanta siffror.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar