söndag 8 december 2013

Långsiktig trend för uppstartstider: uppåtAtt starta upp ett tv-spel har historiskt sett gått mycket snabbt. Med anledning av rapporter om att den nya generationens spelkonsoler är långtifrån snabba, enkla eller smidiga har jag undersökt uppstartstider generation för generation. Den långsiktiga trenden är att det tar allt längre tid att starta en konsol och börja spela, men jag har inte lyckats fastställa om den senaste generationen (Wii U, PS4, Xbox One) är den långsammaste av alla. Klart är att de nya konsolerna har gjort många saker obligatoriska som tidigare var främmande för konsolspelare: installationer, registreringar, filhämtningar, uppdateringar … Tar man hänsyn till allt sådant måste den nya generationen vara den mest tidskrävande med god marginal.

Här är uppstartstider för konsoler från 1970-talet fram till idag, definierat som tiden från ”power on” till att man kan röra sig på första banan eller motsvarande. När två tider anges gäller den första nytt spel (med introduktionssekvenser) och den andra gäller för fortsättning på sparat spel.

Generation 1
 - Magnavox Odyssey, Coleco Telstar m.fl.: startar genast, på sekunden. På dessa konsoler har jag inte själv tagit tiden utan förlitat mig på videoupptagningar, t.ex. den här.

Generation 2
Atari 2600, Luxor TV-datorspel (som det står på den svenska kartongen till Fairchild Channel F) m.fl.: startar också omedelbart, kan observeras bl.a. här.

Generation 3
Många spel har titelskärm med val av spelläge etc. Det tar några sekunder innan spelet är igång.
 - Super Mario Bros, NES: 4 s
 - Super Mario Bros 3, NES: 8 s
 - The Legend of Zelda, NES: 8 s, 4 s

Generation 4
Introduktioner som förmedlar bakgrundshistorier. Fler spellägen och val i menyerna. Längre spel och många har sparfunktion.
 - Super Mario World, SNES: 31 s, 12 s
 - Street Fighter II, SNES: 21 s
 - Super Metroid, SNES: 2 min 40 s, 25 s

Generation 5
Nintendo håller fast vid kassetter och uppstartstiderna ökar nästan inte alls i jämförelse med generationen före.
 - Super Mario 64, Nintendo 64: 1 min 9 s, 14 s
 - F-Zero X, Nintendo 64: 23 s, samma
 - Goldeneye 007, Nintendo 64: 21 s, samma
 - Gran Turismo 2, Playstation, 1 min 27 s, 1 min 35 s

Generation 6
Även Nintendos spel lagras på skivor. Uppstartstiderna dubbleras jämfört med NUS.
 - Resident Evil 4, Gamecube: 56 s, 44 s
 - Super Monkey Ball, Gamecube: 42 s, 38 s
 - The Legend of Zelda: Twilight Princess, Gamecube: 52 s, 40 s

Generation 7
Konsolerna ska användas för mycket mer än spelande och stegen fram till spelet blir många, vilket ökar uppstartstiderna rejält. Installation blir nödvändig i vissa fall.
 - Mario & Sonic at the Olympic Games, Wii: 1 min 52 s, 1 min 36 s
 - Super Mario Galaxy, Wii: 1 min 52 s, 55 s
 - Donkey Kong Country Returns, Wii: 1 min 15 s, 1 min 2 s
 - Tekken 6, PS3: 1 min 25 s (vid fortsättning)
 - Super Street Fighter IV, PS3: 1 min 37 s (vid fortsättning)
 - Final Fantasy XIII, PS3: 1 min 25 s (vid fortsättning)

Generation 8
Registreringar, installationer och nedladdningar är mestadels ovillkorliga. Att ladda ned ett spel (köpa ”digitalt distribuerat”) kan ta ungefär lika lång tid som att skicka ett spel med inrikes post, så kallad snigelpost. Nya spel är i regel ofärdiga och förutsätter nedladdning av otaliga patchar i efterhand. Wii U tycks ha något längre uppstartstider än Wii.
 - Marvel Avengers: Battle for Earth, Wii U: 1 min 50 s (vid fortsättning)
 - New Super Mario Bros U, Wii U, 1 min 20 s (vid fortsättning)


Uppstartstiderna visar hur tv-spelen har förändrats. Nintendo 64 var den sista snabba konsolen, och lite beroende på vad man tittar på så kan man hävda att varje generation uppvisar ökande uppstartstider; åtminstone är det inte en enda som är klart snabbare än en föregående. Att det går en skarp skiljelinje mellan kassetter och skivor är inte förvånande, men även efter övergången till skivor har konsolerna blivit mycket långsammare. Frågan är då vad som är en acceptabel uppstartstid, och om det finns någon gräns där snabbare uppstart inte längre är intressant.

Jag tycker att tiden under en halv minut spelar rätt så liten roll; ”nolltid” som Magnavox Odyssey är alltså inte så mycket bättre än strax under en halv minut som Super Metroid och F-Zero X. Super Metroid är däremot långsammast av de testade spelen när man börjar från början. Det beror på en stor textmassa (dessutom med kompletterande tysk eller fransk översättning) som kanske hade passat bättre i manualen.

När det närmar sig en minut, som Gamecube, känns det nästan alltid segt, även om det spelar roll vad som händer på skärmen under tiden. Playstation (den första) har till exempel ett härligt ljud i början, men det fyller bara ut några sekunder av en uppstartstid på runt halvannan minut. Gamecube visar ofta ljudlösa skärmar med Dolby (som ju har med ljud att göra, men det är alltid ljudlöst när Dolby visas) och logotyper och varningstexter som blir tråkiga att se gång på gång. Konsoler som jag får stämpla som sega blir alltså samtliga från generationerna 6, 7 och 8, de CD-baserade i generation 5 och nästan inga i de tidigare generationerna. Uppstartstider på över minuten kan väl vara acceptabla i vissa fall, men då ska det till rätt stora fördelar i andra avseenden och det är jag inte säker på om den åttonde generationen har att erbjuda.

Introduktionen till Super Mario World med hela bakgrundshistorian.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar