söndag 19 maj 2013

Ny bok från Sol: NES-HW-SCN


På Retrospelsmässan var det premiär för en ny bok av Thomas Sunhede, författaren till NES-XX-SCN och på NESdb känd som Sol. Den nya boken handlar inte om Sega Mega Drive, som Sol pratade om ett tag, utan om den hårdvara som omgärdar Nintendo Entertainment System. NES-HW-SCN är knappt en tredjedel av NES-XX-SCN i tjocklek och i fråga om upplägg och layout mycket lik NES-XX-SCN. HW i titeln syftar på hardware, och i boken presenteras såväl basenheten och originalhandkontrollen som knappt användbara tillbehör som nästan ingen känner till.

Av bokens drygt 140 sidor tar de nordiskutgivna tillbehören upp 80, med ett tillbehör per uppslag. Resten av boken innehåller övrig fakta, om importörerna av de olika tillbehören (sidorna XI-XXIV), mestadels mycket kortfattad information om hårdvara utanför Norden på sidorna XXV-XXXIX och fakta om hårdvarutillverkarna (tillverkarna av joysticks, däribland Ascii Corporation, Camerica, Honey Bee och Suncom Technologies) på sidorna XL-LIV. Boken får betecknas som faktaintensiv (vissa skulle säga faktatung) och det är inte självklart att merparten av faktan upplevs som relevant även om man har ett stort intresse för NES. Snarare fordras det en hårdvaruinriktning på samlandet för att man ska ha verklig behållning av boken, det är åtminstone min uppfattning. Säkert är att jag hade känt mycket större entusiasm om Sol hade tagit sig an SNSP-XX-SCN, alltså nordiska utgåvor av SNES-spel.


NES-HW-SCN med NES-XX-SCN som jämförelse.


”Faktaruta”
Fullständig titel: NES-HW-SCN Den oomkullrunkeliga* handboken om NES-tillbehör i Norden
Författare: Thomas Sunhede
Upplaga: 500
Pris: 350 kronor
ISBN: saknas

*Oomkullrunkelig är till skillnad från spelkonsol och handkontroll ett ord som finns med i Svenska Akademiens ordlista över svenska språket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar