onsdag 3 april 2013

April är här, var är Collra?

Det var tänkt att Collra skulle öppna i månadsskiftet mars-april, men det har blivit en försening på minst ett par veckor. Innan sajten öppnar ska alla ambassadörer, nu 87 stycken, testa den, och den är inte öppen för oss heller ännu. När jag har får tillgång till sajten blir det ett inlägg om det, ”Förhandstitt på Collra” eller liknande.

Något som däremot inte försenades var Traderas avgiftshöjning. Provisionen för säljarna är numera 9% av försäljningsbeloppet, med ett tak på 100 kronor per auktion eller annons. Som jämförelse kommer Collras avgift per auktion att ligga på 30-60 kronor enligt vad jag har fått veta. Collras avgifter kommer att vara fasta och inte påverkas av försäljningspriset.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar