onsdag 6 mars 2013

Sex av tio emot dynamisk sluttid

Resultat av undersökningen.

Nu är den senaste veckans undersökning avslutad och sex av tio svarande var emot dynamisk sluttid i auktioner, medan fyra var för. Utslaget är det motsatta mot opinionen på NESdb, där samstämmiga röster förordar dynamisk sluttid.

För säljare finns inget skäl att föredra fast sluttid som jag ser det. De enda som borde ha intresse av fasta sluttider är de som vill lägga bud som andra intressenter inte hinner svara på. Då handlar det om att lägga bud inte i sista minuten, utan de sista sekunderna. Förhoppningsvis får man då spelet billigare än vad man skulle ha fått om auktionen hade förlängts med en minut eller två.

Det kanske är så att det uppfattas som mer ”ädelt” att vara för dynamisk sluttid och det kanske är svårt att komma med några argument emot, förutom att man inte vill behöva betala ännu mer för samlarspelen. På NESdb tillämpas ofta dynamisk sluttid och bland de dyraste spelen (på NESdb) har sluttiden varit dynamisk i så gott som samtliga fall. Det får väl ses som ett tydligt tecken på att dynamisk sluttid ger högre priser.

Till glädje då för majoriteten av de röstande här att Collra planerar att ha fasta sluttider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar