måndag 31 december 2012

Traderas spelmarknad november-december 2012

Totalt antal annonser och auktioner, inklusive osålda:

TV-spel & Datorspel: 83988
Xbox 360: 13424
PlayStation 3 - PS3: 10980
PC-spel: 10105
Nintendo Wii: 7471
PlayStation 2 - PS2: 6932
Nintendo - NES: 6007
Nintendo DS: 5695
Super Nintendo - SNES: 4455
Nintendo 64: 2972
Xbox: 2124
Sega - Mega Drive: 1975
Nintendo Gamecube: 1792
PlayStation - PSone: 1734
Game Boy: 1631
PlayStation Portable - PSP: 1230
Övrigt: 1034
Game Boy Advance: 1001
Nintendo 3DS: 860
Övriga märken: 790
Sega - Master System: 576
Pocketspel: 346
Sega Dreamcast: 250
Litteratur: 216
PlayStation VITA: 183
Nintendo Wii U: 140
Mac-spel: 65  

Totalt antal sålda (dvs minst 1 bud):

TV-spel & Datorspel: 44807
Xbox 360: 7246
PlayStation 3 - PS3: 6270
Nintendo - NES: 4495
Nintendo Wii: 4134
PlayStation 2 - PS2: 3246
Super Nintendo - SNES: 3229
PC-spel: 2773
Nintendo DS: 2707
Nintendo 64: 2137
Sega - Mega Drive: 1452
Nintendo Gamecube: 1228
Game Boy: 966
PlayStation - PSone: 795
Xbox: 671
Game Boy Advance: 555
Nintendo 3DS: 504
Övrigt: 467
Övriga märken: 439
PlayStation Portable - PSP: 434
Sega - Master System: 394
Pocketspel: 257
Sega Dreamcast: 111
PlayStation VITA: 105
Litteratur: 95
Nintendo Wii U: 84
Mac-spel: 13  

Som synes så skiljer det enormt mellan de olika kategorierna hur mycket som blir sålt. I NES är det 4495/6007, alltså cirka 75% som blir sålt. SNES ligger nästan lika högt. I PC är det 2773/10105, bara lite mer än en fjärdedel. Siffrorna påvisar utbud och efterfrågan i de olika kategorierna. Följer man upp med hur mycket i de olika kategorierna som säljs för minst 1000 kronor, så är andelen störst i ungefär samma kategorier, dvs priserna är högre i de kategorier där en stor andel blir sålt. I kategorin PC är väldigt mycket till salu, men bara en bråkdel säljs och priserna är överlag låga. Nedan visas hur många försäljningar som återstår när man tar bort allt under 1000 kronor.

TV-spel & Datorspel: 1095
PlayStation 3 - PS3: 266
Xbox 360: 185
Nintendo Wii: 152
Nintendo - NES: 116
Nintendo 3DS: 97
Nintendo DS: 84
Super Nintendo - SNES: 40
PlayStation VITA: 26
Övriga märken: 18
Nintendo 64: 17
Övrigt: 13
PlayStation 2 - PS2: 10
PC-spel: 9
Pocketspel: 9
Nintendo Wii U: 8
PlayStation - PSone: 8
PlayStation Portable - PSP: 7
Sega - Mega Drive: 7
Game Boy Advance: 6
Nintendo Gamecube: 6
Sega Dreamcast: 5
Xbox: 3
Sega - Master System: 2
Game Boy: 1  

Som vanligt gäller lejonparten av de här försäljningarna konsoler och konsolpaket, men det är bland försäljningar för över 1000 kronor som man kan vaska fram de finaste samlarexemplaren.

Både till Dreamcast och Gamecube har det sålts dyra japanska specialutgåvor, Eldorado Gate Ultimate Box till Dreamcast för 1325 kronor och Biohazard Umbrella Box till Gamecube för 2550 kronor. Ett inplastat Wind Waker såldes för 1075 kronor. Till Sega Mega Drive har Mega Man: The Wily Wars sålts för 1802 kronor och Comix Zone för 1200 kronor. Det är inte längre unikt med Mega Drive-spel för över 1000 kronor, men det är inte vanligt.

Playstation har karaktären av en samlarkategori, med sex stycken enskilda spel av åtta försäljningar för minst 1000 kronor, dvs konsolpaketen svarar för en väldigt liten andel. Vanliga (inte i betydelsen vanligt förekommande, utan vanliga till skillnad från speciella) förstautgåvor utmärker sig: Suikoden II, Castlevania Symphony of the Night och Mega Man X3. Rätt så välkända spel som många gärna spelar, och som är ganska ovanliga, inga exceptionella storsäljare åtminstone. Dessa såldes för mellan 1000 och 1500 kronor, så det är inga sanslösa värden. Två specialutgåvor nådde också över 1000 kronor: japanska Chrono Trigger Memorial Box för 1425 kronor och Square Millennium Collection: Xenogears Fei Edition för 1100 kronor. Som det står i Spelsamlarboken så hålls värdena på Playstation nere främst av att antalet spel är så stort och att svensksålda spel ser likadana ut som i resten av PAL-området. Ändå uppvisar alltså SotN med flera ett samlarvärde.

I nya kategorin Wii U finns det inte oväntat bara konsolpaket. I pocketspel har flera kompletta Game & Watch sålts: Fire för 1101 kronor, Manhole 1200, Donkey Kong 1250, Zelda 1425, Super Mario Bros 1500 (i nyskick!) och Crystal Screen Balloon Fight för 2988 kronor. Samtliga dessa kompletta alltså, till rätt så facila priser. Näst dyrast var Egg (endast spelet) för 1536 kronor, Egg som ju delar rekordet med Zelda Gold Pack som dyrast på den svenska samlarmarknaden. I PC finns ungefär samma som vanligt, alltså WoW och Diablo 3, i PS2 finns inga enskilda spel.

I kategorin övrigt finns det mest saker som borde vara i någon annan kategori, men i Övriga märken finns flera NEO GEO AES och lite andra ovanliga konsoler. Enstaka spel för strax över 1000 kronor finns det också. I PS VITA finns det som väntat bara konsolpaket.

I SNES var det rätt så tunt den här perioden. 40 objekt har sålts för 1000 kronor eller mer, men bara sex av dessa når upp till 2000 kronor. Super Famicom utmärker sig med en konsol i nyskick för 2550 kronor och ett Triforce of the Gods (alltså Zelda 3) för 1025 kronor. Ett franskt Terranigma, inplastat med guide, såldes för 2325 kronor, och ett Chrono Trigger gick för 2227 kronor. Det ska bli intressant att se om aktiviteten i SNES-kategorin på Tradera ligger kvar på den här låga nivån även i fortsättningen. I så fall kan det innebära att Tradera håller på att överges till förmån för NESdb, där det ju har sålts många dyra SNES-spel i år. Vill man hålla nere provisionen är det inte de dyra spelen man ska undvika att sälja, för taket på 100 kronor nås redan vid ett pris på 1250 kronor som jag förstår det, med en fast provision på 8% av försäljningspriset. Men säljare tror sig kanske även få bättre betalt på NESdb. (NESdb har alltid varit gratis att sälja på, om nu någon har missat det.)

(Kategorierna Nintendo DS och 3DS är inte ens lönt att nämna.)

En Nintendo M82 Demo Unit har sålts för 6200 kronor, vilket var utropspriset i auktionen. Bland spelen var ett R.C. Pro-Am II för 5799 kronor det dyraste, också det utan budgivning. Det mest anmärkningsvärda är ett Spider-Man Return of the Sinister Six som har sålts för 4294 kronor. Spelet är ESP med svenska instruktioner på A4-papper, men det är inte ett av de tio ”vanliga” ESP-spelen från Bergsala. Auktionstexten gör en inte så mycket klokare om vad det är för en utgåva. Budgivarna var i alla fall välkända samlare med kralleman, Einherjer7 och Ufouria i spetsen. Ovanligt nog saknas Mr. Gimmick i toppen den här gången.

Kategorierna Wii, Xbox 360 och PS3 finns det inte mycket att säga om, men PS3 handlar mycket om Buzz.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar