torsdag 20 september 2012

Resultat av andra undersökningen


De senaste veckornas undersökning är nu avslutad och utfallet blev följande:

Har du blivit medlem på NESdb eller SuperNES.se efter att ha läst om dessa forum på Spelsamlarbloggen?


Ja, NESdb.
  1 (11%)

Ja, SuperNES.se.
  1 (11%)

Ja, båda.
  0 (0%)
Var medlem på båda sedan tidigare.
  5 (55%)

Nej, men är medlem på ett av dem.
  0 (0%)
Nej, är inte medlem på någotdera.
  2 (22%)


Antal svar: 9

Bloggen har under den tid som undersökningen pågick haft omkring 700 sidvisningar och kanske ett par tre hundra olika besökare. Det är knappast troligt att 55% av läsarna är medlemmar på både NESdb och SuperNES.se, för samtliga SuperNES.se:s medlemmar (112 stycken i skrivande stund) räcker bara precis för att utgöra runt hälften av bloggens läsare. De som är medlemmar har alltså visat större benägenhet än andra att svara på enkäten. Vad som står klart är att medlemstalen fortsätter att öka på både NESdb och SuperNES.se, även om den här undersökningen inte ger stöd för hypotesen att ökningen är genererad av Spelsamlarbloggen. NESdb närmar sig rätt så raskt 1000 medlemmar (986 just nu).

Det här var den andra undersökningen på bloggen. Antalet svarande var mer än dubbelt så stort som vid den första undersökningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar