fredag 20 juli 2012

SuperNES.se:s medlemsantal: +11,5% sedan 4 juniNär SNES fyllde 20 år passade jag på att lyfta fram forumet SuperNES.se, som då hade 87 medlemmar, med förhoppning om att medlemsantalet därmed skulle öka. Och visst har det blivit resultat: tio nya medlemmar på en och en halv månad, nu 97 stycken. Nu har NESdb inte längre tio gånger så många medlemmar, de är 913 stycken för närvarande.

Av sökorden som leder folk hit (till bloggen) framgår det att många letar efter information som finns på just SuperNES.se, till exempel en lista på alla SCN-spel till SNES. Informationen på forumet är framarbetad av dess (oss) medlemmar och är i många fall mer korrekt än motsvarande information från Bergsala. Endast inloggade medlemmar kan läsa på SuperNES.se, och att döma av antalet inlägg som en stor del av medlemmarna har skrivit (noll ser ut att vara vanligast med god marginal) så är det många som blir medlemmar bara för att läsa. Överlag är SuperNES.se ett forum med låg aktivitet, men istället är kvaliteten desto högre. Det finns åtminstone vilande ambitioner på en databas med bilder i NESdb-stil.

SuperNES.se har funnits i sin nuvarande form sedan november 2010, men fanns dessförinnan på snes.egetforum.se. Fragment av det gamla forumet är tillgängliga utan inloggning. Oavsett så är SNES-forumet inte lika gammalt som NESdb, som startade 2004. För båda forumen gäller att respektive skapare bestämmer reglerna och vilka förseelser som ska leda till avstängning med mera, på NESdb är det BelfegorC4 och på SuperNES.se är det instinqt (tidigare med texten ”Allsmäktig Gud” under sitt namn, numera ”A4-konnässör”).

Efter önskemål från Longson (se kommentar i föregående inlägg) har jag i det här inlägget för första gången lagt till en bild. Bilden är SuperNES.se:s (lilla) logotyp och är hämtad från SuperNES.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar