tisdag 19 juni 2012

Riktigt bra texter om tv-spel

På SNES-forumet har det gjorts en efterlysning av bra texter om spel. Eftersom aktiviteten på forumet är låg så har det inte blivit mycket till uppmärksamhet eller diskussion där, men Miller som har skrivit inlägget har åtminstone själv ett bidrag i form av länkar till texter som han rekommenderar. Dessa är följande:

En artikelsamling med titeln ”The Rise and Fall of Final Fantasy”. Texterna kom till efter att dess författare Pitchfork hade sett en halvtimme lång DVD-film om Final Fantasy-serien som medföljde Final Fantasy XII och var missnöjd med innehållet. Pitchfork tyckte att han kunde göra det bättre själv och började gå igenom spelen i tur och ordning. Miller skriver: ”Samtliga artiklar är oerhört läsvärda och synar spelen så djupt att jag hellre läser om artiklarna än spelar om spelen i dagsläget (och det är jag inte ensam om verkar det som)”

Sidorna Lost Levels och Earthbound Central om Earthbound, den senare är ingen enskild artikel utan en hel hemsida. Miller lyfter inte fram någon specifik artikel.

Sidan "Hardcore Gaming 101" om översättning och ”localization” av spel. På sidan två (av två) återges en intervju med Ted Woosley, mannen som översatte bland annat Secret of Mana och Final Fantasy VI. Relaterat till det är en artikel om översättaren Jeremy Blaustein (bland annat Suikoden II).

”The Rise and Fall of Final Fantasy” är mer än bara en sammanfattning av handlingen (inklusive karaktärer och platser) i respektive spel. Pitchfork vidgar vyerna och tillför perspektiv som inte finns i själva spelen. Till exempel gör han jämförelser mellan Final Fantasy VI och Shakespeare, något som jag inte har sett någonstans förut. Han hävdar att Final Fantasy VI var för (tv-)rollspelen vad Shakespeare var för dramatiken och förklarar det med att båda höll sig till konventionerna inom respektive genre, men att de samtidigt höjde nivån rejält jämfört med tidigare verk. Ett citat: ”I'm not suggesting that Final Fantasy VI is on the same level as Hamlet (because it isn't) -- only that it's similarly full of blank spots that nettle the player's mind and prick his curiosity.”

Om man försöker sig på att jämföra Final Fantasy VI och Hamlet bör man väga in att Square hade en enorm fördel i att ha 400 år av tekniska framsteg i ryggen. Om vi bortser från att det krävs datorer för att alls producera ett tv-spel, så har Square också åtminstone delvis byggt handlingen i Final Fantasy VI på kunskaper som mänskligheten har erövrat efter år 1600, kunskaper som Shakespeare inte hade att tillgå när han skrev Hamlet. Final Fantasy VI hade antagligen kunnat berättas (och spelas) också utan teknologi, med 1500-talets kunskaper; magi och gudar (eller ”espers”) som Odin (Oden) fanns långt före Shakespeares tid, men berättelsen hade säkerligen blivit fattigare. Att Hamlet håller så hög klass visar å andra sidan att teknisk utveckling betyder ganska lite för litterär kvalitet.

När Pitchfork skriver om Final Fantasy VII gör han en stor sak av att Aeris död inte ska kallas för tragisk, eftersom det inte överensstämmer med ordets ursprungliga innebörd (från antikens Grekland). Han skriver: ”"Tragic" is supposed to be reserved for special cases. Is Aeris an overwhelmingly noble character brought to corruption and ruin because of an intrinsic flaw that also happens to be inseparable from the qualities which make us admire her in the first place? No.” Det påståendet tycker jag fångar anslaget i hela artikelserien ganska bra. Pitchfork kallar Final Fantasy VII för seriens ”high-water mark” och det är det som har föranlett titeln ”The Rise and Fall of Final Fantasy”; det vill säga ”Rise” fram till och med Final Fantasy VII, därefter ”Fall”, vilket ligger i linje med den gängse uppfattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar