onsdag 27 juni 2012

Traderas spelmarknad maj-juni 2012

Perioden mars och april såg en stor ökning av antalet objekt på alla nivåer: det totala antalet, de med minst ett bud (dvs de som blev sålda) och de med ett slutpris på minst 1000 kronor. Nu i maj och juni har det skett en rätt stor minskning och antalet objekt är även något färre än under januari och februari. Totalt antal objekt per kategori nedan.

TV-spel & Datorspel totalt: 74244

Xbox 360: 12447
PlayStation 3 - PS3: 10447
Nintendo Wii: 8000
PC-spel: 6227
Nintendo - NES: 6042
PlayStation 2 - PS2: 5981
Super Nintendo - SNES: 4164
Nintendo DS: 4150
Nintendo 64: 2548
Nintendo Gamecube: 1806
PlayStation - PSone: 1756
Xbox: 1625
Game Boy: 1376
Sega - Mega Drive: 1360
PlayStation Portable - PSP: 1305
Game Boy Advance: 934
Övrigt: 898
Nintendo 3DS: 857
Övriga märken: 668
Sega - Master System: 540
Litteratur: 390
Sega Dreamcast: 282
Pocketspel: 259
PlayStation VITA: 155
Mac-spel: 15

Av ovanstående blev en hel del osålt. Nedan antalet objekt med minst ett bud, dvs objekt som blev sålda, oavsett pris.

TV-spel & Datorspel totalt: 34493

Xbox 360: 5254
PlayStation 3 - PS3: 4787
Nintendo - NES: 4204
Super Nintendo - SNES: 2783
Nintendo Wii: 2762
PlayStation 2 - PS2: 2428
PC-spel: 1811
Nintendo DS: 1784
Nintendo 64: 1691
Sega - Mega Drive: 1029
Nintendo Gamecube: 900
PlayStation - PSone: 877
Game Boy: 796
Game Boy Advance: 537
Xbox: 484
Nintendo 3DS: 387
Övrigt: 371
Sega - Master System: 355
Övriga märken: 345
PlayStation Portable - PSP: 340
Pocketspel: 189
Litteratur: 159
Sega Dreamcast: 138
PlayStation VITA: 75
Mac-spel: 7

Varken nya eller begagnade spel når i regel upp till ett pris på 1000 kronor om det inte finns ett samlarvärde. Därför tittar jag specifikt på hur många objekt som har sålts för minst 1000 kronor. Långt ifrån allt är spel, i många kategorier finns det inget enskilt spel alls bland det som har sålts för 1000 kronor. Så här fördelar sig de (minst) fyrsiffriga försäljningarna i maj och juni 2012.

TV-spel & Datorspel totalt: 715 (1122)

PlayStation 3 - PS3: 204 (338) 1
Xbox 360: 115 (245) 2
Nintendo - NES: 79 (119) 4
Nintendo Wii: 68 (121) 3
PC-spel: 68 (9) 11
Nintendo 3DS: 49 (90) 5
Nintendo DS: 38 (49) 7
PlayStation VITA: 23 (21) 8
Super Nintendo - SNES: 22 (52) 6
PlayStation 2 - PS2: 8 (8) 14
Sega - Mega Drive: 8 (4) 18
Nintendo 64: 5 (7) 15
Nintendo Gamecube: 5 (5) 17
Övriga märken: 5 (6) 16
PlayStation - PSone: 4 (9) 11
Pocketspel: 3 (12) 9
Övrigt: 3 (12) 9
PlayStation Portable - PSP: 2 (9) 11
Sega - Master System: 2 (0)
Game Boy: 1 (3) 19
Game Boy Advance: 1 (0)
Sega Dreamcast: 1 (2) 20
Xbox: 1 (0)
Litteratur: 0 (1) 21

Siffrorna efter kategoriernas namn visar antal försäljningar över (eller på precis) 1000 kronor, dito förra perioden (mars och april) och placering (utifrån antal) förra perioden i förhållande till de övriga kategorierna.

Börjar vi nedifrån så är det stora paket med många spel som har sålts i avdelningarna för Xbox, Dreamcast och Game Boy Advance. Till Game Boy är det ett komplett svensksålt Duck Tales 2 som har sålts för 1125 kronor. I Sega Master System är det två konsolpaket och i PSP finns inget speciellt att notera, mer än att 1000-kronorsobjekten var betydligt färre än förra gången.

I Övrigt har det sålts konsolpaket med Colecovision (2179 kr) och Atari Jaguar (1204 kr) samt en Vectrex för 1050 kronor. Också här var antalet försäljningar mycket färre än förra perioden. I Pocketspel är det tre Game & Watch-spel som har sålts. Ett komplett Balloon Fight med Crystal Screen gick för 4383 kronor (prislappen visar ett nypris på 298 kronor).

I PSone har det sålts specialutgåvor av Final Fantasy VII (”Original Sound”) och Metal Gear Solid (”Premium Package”) samt en vanlig PAL-utgåva av Castlevania: Symphony of the Night för mellan 1000 och 2000 kronor. Kategorin Övriga märken innehåller fyra konsolpaket och ett Radiant Silvergun, ett känt samlarspel till Sega Saturn. Nu såldes det för 1075 kronor med långt ned till tredje högsta budgivaren.

Kategorin Gamecube innehåller inga enskilda spel, bara spelpaket med eller utan konsol. Till Nintendo 64 har det sålts ett Conker’s Bad Fur Day för 1200 kronor samt Ocarina of Time och Majora’s Mask i en gemensam auktion för 2048 kronor. Bland spelen till Sega Mega Drive är det företrädesvis japanska versioner som har sålts för över 1000 kronor. Titlarna är Panorama Cotton (1775 kronor), Battle Mania 2 Daiginjou (1041 kronor) samt Vampire Killer (1006 kronor). Dessutom har ett europeiskt Alien Soldier sålts för 1521 kronor. Samtliga dessa såldes av *JoHaNsSoN*. Till Playstation 2 har inga enskilda spel sålts för 1000 kronor.

SNES uppvisar en stor minskning av antalet 1000-kronorsförsäljningar, 22 stycken mot 52 under mars och april. Bland dessa 22 utmärker sig ett nytt Starwing (SCN, av säljaren MXS bedömt som ”9,5-9,7” i skick) för 1111 kronor, ett Vampire’s Kiss med svensk extramanual för 2750 kronor och framförallt ett Super Ghouls ’n Ghosts (SCN, kvalitet 10) för 4049 kronor. Dyrast av alla blev ändå ett Soul Blazer för 4244 kronor.

Varken i PS Vita, Nintendo DS eller Nintendo 3DS finns det något spel som har sålts för 1000 kronor. Många konsoler däremot. Detsamma gäller för Wii.

PC-spel har ökat mycket kraftigt i antal sedan förra genomgången, 9 stycken då mot 68 nu. Hela förklaringen till det är det nyutgivna Diablo 3, som i ”Collectors Edition” står för nästan alla PC-spel som har sålts för mellan 1000 och 2000 kronor. Utöver det har ett Collectors Edition av Burning Crusade (World of Warcraft) sålts för 3500 kronor.

NES har med liten marginal passerat Wii och är därmed just nu den tredje största konsolen mätt i antal försäljningar på Tradera med (minst) fyrsiffrigt belopp. Dyraste spelet, och även det dyraste objektet alla kategorier, blev Lion King för 7100 kronor, sålt av ahnelovs, köpt av ReignSupreme. Ett annat exemplar av spelet såldes för 3666 kronor med bara en budgivare. Bland de dyraste spelen finns åtminstone två titlar som man normalt inte ser på den här prisnivån: Little Samson för 4050 kronor och George Foreman’s KO Boxing (ESP med svenska instruktioner) för 3550 kronor. Dessutom sålde Rotmosträdet (Thomas Sunhede) det sista exemplaret av boken NES-XX-SCN för 3550 kronor, med Sir-Kitaristi som köpare. Övrigt noterat är att Rotmosträdet har köpt på sig stora mängder Mega Drive-spel på sistone, vilket kan ses som ett tecken på att han verkligen menar allvar med att följa upp NES-XX-SCN med en bok om Sega Mega Drive.

I Xbox 360 finns inget speciellt att notera, annat än att antalet affärer har mer än halverats. PS3 finns det väl heller inte så mycket att säga om. Två spel nådde precis över 1000 kronor, Assassin’s Creed Limited Edition och Buzz! Quiz TV Special Edition.

tisdag 19 juni 2012

Riktigt bra texter om tv-spel

På SNES-forumet har det gjorts en efterlysning av bra texter om spel. Eftersom aktiviteten på forumet är låg så har det inte blivit mycket till uppmärksamhet eller diskussion där, men Miller som har skrivit inlägget har åtminstone själv ett bidrag i form av länkar till texter som han rekommenderar. Dessa är följande:

En artikelsamling med titeln ”The Rise and Fall of Final Fantasy”. Texterna kom till efter att dess författare Pitchfork hade sett en halvtimme lång DVD-film om Final Fantasy-serien som medföljde Final Fantasy XII och var missnöjd med innehållet. Pitchfork tyckte att han kunde göra det bättre själv och började gå igenom spelen i tur och ordning. Miller skriver: ”Samtliga artiklar är oerhört läsvärda och synar spelen så djupt att jag hellre läser om artiklarna än spelar om spelen i dagsläget (och det är jag inte ensam om verkar det som)”

Sidorna Lost Levels och Earthbound Central om Earthbound, den senare är ingen enskild artikel utan en hel hemsida. Miller lyfter inte fram någon specifik artikel.

Sidan "Hardcore Gaming 101" om översättning och ”localization” av spel. På sidan två (av två) återges en intervju med Ted Woosley, mannen som översatte bland annat Secret of Mana och Final Fantasy VI. Relaterat till det är en artikel om översättaren Jeremy Blaustein (bland annat Suikoden II).

”The Rise and Fall of Final Fantasy” är mer än bara en sammanfattning av handlingen (inklusive karaktärer och platser) i respektive spel. Pitchfork vidgar vyerna och tillför perspektiv som inte finns i själva spelen. Till exempel gör han jämförelser mellan Final Fantasy VI och Shakespeare, något som jag inte har sett någonstans förut. Han hävdar att Final Fantasy VI var för (tv-)rollspelen vad Shakespeare var för dramatiken och förklarar det med att båda höll sig till konventionerna inom respektive genre, men att de samtidigt höjde nivån rejält jämfört med tidigare verk. Ett citat: ”I'm not suggesting that Final Fantasy VI is on the same level as Hamlet (because it isn't) -- only that it's similarly full of blank spots that nettle the player's mind and prick his curiosity.”

Om man försöker sig på att jämföra Final Fantasy VI och Hamlet bör man väga in att Square hade en enorm fördel i att ha 400 år av tekniska framsteg i ryggen. Om vi bortser från att det krävs datorer för att alls producera ett tv-spel, så har Square också åtminstone delvis byggt handlingen i Final Fantasy VI på kunskaper som mänskligheten har erövrat efter år 1600, kunskaper som Shakespeare inte hade att tillgå när han skrev Hamlet. Final Fantasy VI hade antagligen kunnat berättas (och spelas) också utan teknologi, med 1500-talets kunskaper; magi och gudar (eller ”espers”) som Odin (Oden) fanns långt före Shakespeares tid, men berättelsen hade säkerligen blivit fattigare. Att Hamlet håller så hög klass visar å andra sidan att teknisk utveckling betyder ganska lite för litterär kvalitet.

När Pitchfork skriver om Final Fantasy VII gör han en stor sak av att Aeris död inte ska kallas för tragisk, eftersom det inte överensstämmer med ordets ursprungliga innebörd (från antikens Grekland). Han skriver: ”"Tragic" is supposed to be reserved for special cases. Is Aeris an overwhelmingly noble character brought to corruption and ruin because of an intrinsic flaw that also happens to be inseparable from the qualities which make us admire her in the first place? No.” Det påståendet tycker jag fångar anslaget i hela artikelserien ganska bra. Pitchfork kallar Final Fantasy VII för seriens ”high-water mark” och det är det som har föranlett titeln ”The Rise and Fall of Final Fantasy”; det vill säga ”Rise” fram till och med Final Fantasy VII, därefter ”Fall”, vilket ligger i linje med den gängse uppfattningen.

måndag 4 juni 2012

SNES 20 år i Sverige

Idag firar SNES 20 år i Sverige, tillsammans med spelen F-Zero, Super R-Type, Super Soccer, Super Tennis och Super Mario World, som släpptes samtidigt som konsolen den 4 juni 1992. SNES-tiden 1992-97 brukar förknippas med höga nypriser på spelen. I de postoderbutiker som annonserade i Super Power låg priserna vanligen på cirka 650-700 kronor, men ute i leksaks- och elektronikaffärer var 799 kronor inget ovanligt pris på ett nytt SNES-spel.

För alla som klandrar Bergsala för de höga priserna kan det vara på sin plats att påpeka att Bergsala inte gick med vinst under de här åren. Devalveringen av den svenska kronan 1992 innebar att import från Japan blev mycket dyrare. Lars Jarhamn på Bergsala uttalar sig om devalveringen i boken 8 bitar på 80-talet, sidan 46: ”Vi förlorade 40 miljoner kronor över en natt. Molnen började mörkna på himmeln. Svackan pågick ända fram till 1997, först då lyckades vi tjäna pengar igen.” Japanska Nintendo gjorde förstås stora vinster under perioden.

1997 var SNES på väg ut och många av spelen var nyutgåvor av tidiga storsäljare. De sista SNES-spelen släpptes 1998 (bl.a. Harvest Moon). Nya spel fanns att köpa i ytterligare några år, men begagnat tog över mer och mer och priserna var låga och sjunkande. 1999 var det nog rätt få som trodde att SNES någonsin skulle bli populär igen, när alla pratade om Dreamcast, Emotion Engine och Project Dolphin.

SNES fick en upprättelse redan våren 2000, när Super PLAY utsåg världens bästa spel. Det etablerades då en bild av SNES som den bästa konsolen av alla sett till spelkvalitet. Den bilden förstärktes sedan när Super PLAY på nytt utsåg världens bästa spel 2003, och vid det laget hade också begagnatpriserna på SNES-spel börjat att stiga. Därmed var samlareran för SNES påbörjad. Samtidigt var flera av storsäljarna till Game Boy Advance konverteringar av SNES-spel.

SNES har alltså egentligen aldrig varit riktigt ute, för den blev etablerad som samlarkonsol nästan direkt efter att det hade slutat att säljas nya spel. Ett exempel: när svenska Club Nintendo sålde ut Bergsalas sista exemplar av Zelda 3 för 99 kronor låg priset samtidigt på spelsamlarmarknaden (vid det laget huvudsakligen iBazar) kring 500 kronor. Att samlarvärdena sedan skulle komma att utvecklas som de gjorde, dvs stiga jättemycket, torde inte ha gått att förutse. Det normala är ju att elektronikprodukter blir värdelösa.

Om NES-samlarna har en central plats i NESdb så är SNES-samlarna mer utspridda. Mycket av SNES-handeln sker på NESdb, men det finns faktiskt ett eget forum för SNES på SuperNES.se. Med tanke på hur få som verkar känna till forumet (87 medlemmar totalt) så kan jag kanske ge dem ytterligare några medlemmar genom att uppmärksamma forumet här.

Nu hissar vi SNES-flaggan och firar tv-spelens ”nationaldag”.