torsdag 10 maj 2012

Värderingstabellernas aktualitet: NES-ZP-SCN

De sammanställningar jag har gjort av de dyraste spelen, senast den här, ger en entydig bild av stigande priser på de spel som var dyra redan tidigare, för ett par år sedan. Vad som inte framkommer av de sammanställningarna är förstås hur det ser ut för alla de spel som inte hör till de allra dyraste. Jag har inte någon mer precis uppskattning av medianpriset på ett NES-spel, men Puzznic (NES-ZP-SCN) sållar sig helt klart till de billigare spelen. I Spelsamlarboken är det värderat enligt följande:

Kvalitet 10: 350 kronor, 8: 200, 6: 140, 4: 100, 2: 80 och cart 60 kronor.

På Tradera har ZP-kassetter de senaste månaderna sålts för mellan 42 och 99 kronor. 99 kronor var det butiken tvspelsbolaget som sålde för till fast pris, men många kassetter till det priset blev osålda. Billigaste kassetten som uppgavs vara SCN (vilket endast står på baksidan) såldes för 50 kronor av Benta_2008. Så långt ligger alltså priserna hyfsat i linje med värderingen i Spelsamlarboken.

Kompletta exemplar har sålts för mellan 70 och 339 kronor. Det för 70 kronor såldes av game-world och är tysk version, och omfattas som sådan inte av värderingstabellerna som avser SCN-exemplar i förstautgåva. Fyra kompletta SCN-exemplar har sålts:

Pris (bud)       Kvalitet          Köpare          Säljare           Datum            Auktionsnummer
339 (32)        8                    Rax444          Bodilace         2012-03-13   151179072
310 (18)        8                    svampmackan molliemus      2012-04-15   153498813
156 (15)        6                    simofin           merl               2012-04-22   154041478
104 (13)        4 (god)           Lorden85       Speltemplet    2012-04-01   152221425

Kanske är det förvånande att Speltemplet, som är ett företag, inte fick mer för sitt spel än 104 kronor, men både det och merls för 156 kronor stämmer bra in på värderingstabellerna. De båda spelen i kvalitet 8 avviker och ligger närmare det värde som anges för kvalitet 10. Ska man uppskatta ett värde för kvalitet 10 utifrån de här försäljningarna hamnar det på kanske 500 kronor, men om det väl dyker upp ett exemplar i kvalitet 10 kan det mycket väl bli så att två budgivare drar ifrån och bjuder över varandra till överpris. Jag skulle i alla fall säga att aktuell värdering för Puzznic nu ser ut enligt följande: Kvalitet 10: 500 kronor, 8: 300, 6: 170, 4: 100, 2: 80, cart: 60. Därmed överensstämmer det med Spelsamlarbokens värderingstabeller i normalt till dåligt skick samt endast kassett, medan priset har ökat på samlarexemplaren.

Om Puzznic är representativt för NES-spel i den här prisklassen, vilket det inte behöver vara, så innebär det att priserna har legat stilla på de billigare spelen, medan skicket har fått ännu större betydelse för priset. Sedan kan man undra över anledningen till priset på olika titlar. Storleken på upplagan borde vara en nyckelfaktor, men Puzznic är med 14 389 sålda exemplar (enligt boken NES-XX-SCN av Thomas Sunhede, vanligen kallad ”Sols bok”) långt ifrån de vanligaste NES-spelen. Det är lite vanligare än dyra Mega Man 4 (12 950 exemplar), men ligger prismässigt under det mycket vanliga Chip ’n Dale (70 575 exemplar). Kanske är det först vid riktigt små upplagor som effekten på priset blir stor, men Days of Thunder (NES-YH) har lågt värde trots endast 4963 sålda exemplar (återigen enligt Sols bok), så upplagan eller tillgängligheten kanske inte har så stor betydelse ändå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar