torsdag 12 april 2012

Tävlande i NES-spel och highscore på NESdb

På NESdb:s forum är ”highscore” en av få avdelningar som man har åtkomst till även om man inte är medlem eller inloggad. Highscore-avdelningen fungerar som så att man får rapportera in valfri prestation i valfritt NES-spel, och hittar man på något som ingen annan har gjort så kan man alltså titulera sig ”rekordhållare”. Nu verkar resultaten överlag hålla en hög nivå ändå, även om det är svårt (eller knappt möjligt) att veta närmare vad en viss poäng innebär i diverse mindre populära spel.

Terebi Ge-mus påskträff aktualiserades begreppet NESdb-rekord i samband med en poängtävling i Donkey Kong (NES-DK). Ingen visste exakt hur rekordet löd, så när airrider nådde 237 500 poäng spekulerades det i att rekordet kanske var slaget. Senare visade det sig att rekordet är 270 000 (Smart Cat) och att det har stått i flera år. NESdb anordnade sommaren 2010 en tävling specifikt för att få rekordet slaget, men med 251 000 som bästa resultat (Pinge) så klarade rekordet sig även den gången.

Därmed borde topp-3 på NESdb se ut så här för Donkey Kong (men det är inte uppdaterat på NESdb):
Smart Cat      270 000
Pinge              251 000
airrider           237 500

Hur som helst så åskådliggjorde airriders prestation tydligt nivån på NESdb-rekordet, och det blev tydligt hur det har kunnat stå så länge. Definitionen av NESdb-rekord måste vara det bästa resultatet som någon av NESdb:s drygt 1000 medlemmar någonsin har uppnått i ett visst spel, så det bör ju vara svårslaget. Och få NES-spel, om något, är lika prestigefullt som Donkey Kong att ha rekordet i.

Var ett resultat är uppnått, och i vilket sammanhang, borde tillmätas större betydelse. På NESdb:s highscore-sidor framgår inte omständigheterna för rekorden, där står bara resultat och alias. Men ”hemma, ensam” är något helt annat än ett resultat uppnått inför publik i en utlyst tävling. Åtminstone så visar det på värdefulla kvaliteter om spelaren kan prestera också i tävlingssammanhang.

Nu är inte alla NES-spel lämpade för rekordjakter, och i vissa spel måste man mer än i andra konstruera tävlingsförhållandena. Få spel har ett så självklart tävlingsuppdrag som Donkey Kong, att maximera poängen, och det är i de flesta fall stor skillnad på att maximera poäng och att minimera speltid (det som brukar benämnas speedrun). Att klara spelet på kortast möjliga tid är inte alltid ett alternativ om man vill ha ett rekord. I Super Mario Bros finns det en given minimitid på varje bana, som bestäms av Marios maxfart, och det ser likadant ut i många NES-spel. Därför är poäng ofta det enda möjliga att tävla i, och i Super Mario Bros måste man också ta hänsyn till antalet liv eftersom det finns möjlighet att få många extraliv. Det vanligaste är att man bara räknar med ett liv i tävlingssammanhang, men ett alternativ är att spela till game over. Spelets ”TOP”-resultat, som visas på titelskärmen, avser spel till game over. Så är det också i Donkey Kong, men där finns det bara möjlighet till ett enda extraliv per spelomgång, så där blir det inte något problem.

Bland rekorden i övriga spel lade jag märke till 270 688 poäng i Tetris (Nintendos version), som innehas av synt4x. Jag tar det som en bekräftelse på det jag skriver i Spelsamlarboken (sidan 123) om bristfällig spelbarhet i NES-versionen, i synnerhet jämfört med DX-versionen till Game Boy Color. Trots samma poängräkning i de båda spelen (möjligen med undantag för nedtryckningen av blocken) är det en rätt så lätt sak att nå 300 000 poäng i Tetris DX. Om ingen NESdb-medlem har lyckats med det i NES-versionen måste det betyda att spelet knappt är spelbart när man kommer över level 15 (i rekordet nåddes level 16), vilket också är min uppfattning. Problemet är inte att spelet går för fort, utan att blocken rör sig för långsamt och att de fastnar för lätt. Tetris DX är däremot fullt spelbart även på level 30, som är den högsta. Tetris har för övrigt också den egenheten att poängmaximering och ”speedrun” är ungefär samma sak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar