torsdag 26 april 2012

Nintendos räkenskaper: förlust 2012

När jag uppmärksammade Nintendos 30-åriga svit av positiva helårsresultat avslutade jag med skriva att Nintendo såg ut att gå mot förlust under då innevarande räkenskapsår. Nu är 2012 summerat för Nintendos del och siffrorna är offentliga.

Consolidated Financial Statements på Nintendos hemsida visar en förlust för helåret (31 mars 2011 – 31 mars 2012) på 60,8 miljarder yen, vilket motsvarar omkring 5 miljarder kronor. Efter skatteavdrag uppgår förlusten till 43,2 miljarder yen. Av förlusten är en stor del, närmare hälften (före skatt), orsakad av växelkursförluster till följd av en starkare yen i förhållande till euro och dollar.

I jämförelse med de mycket stora vinsterna för några år sedan är det gångna årets förlust liten. När Nintendo gjorde sitt bästa resultat 2009 var vinsten 448 miljarder före skatt och 279 miljarder efter skatt. Vad som är desto mer dramatiskt är istället de minskande försäljningsintäkterna. 2009 var dessa 1 838 miljarder yen. Det följdes sedan av 1 434 miljarder 2010 och 1 014 miljarder 2011. 2012 var de ner till 648 miljarder. Försäljningen har alltså minskat med omkring 400 miljarder per år sedan 2009 och är det senaste året bara cirka en tredjedel av toppen 2009. Framförallt var det RVL som drog ned intäkterna från 2011 till 2012, med mer än en halvering för intäkterna från sålda konsoler och nästan en halvering för spelen (överst på sidan 14 i rapporten). Bärbara konsoler (DS m.fl.) och deras spel uppvisade också nedgångar, men betydligt mindre sådana.

Kassan minskade från 812 miljarder 31 mars 2011 till 462 miljarder ett år senare, men Nintendo är alltså fortfarande ett mycket förmöget företag och ser inte ut att ha några lån över huvud taget.

Även om raset i försäljningsintäkter till 648 miljarder ter sig dramatiskt, så är intäkterna ändå högre än något år före 2007 i Nintendos historia. Förlusten orsakades alltså av att kostnaderna var mycket högre än vad de var tidigare, vilket bland annat hänger samman med att man har fler anställda. Nintendo skriver i rapporten att att de räknar med vinst igen framöver, men förlusten för 2012 är ett faktum och det är något som inte har hänt sedan någon gång före lanseringen av arkadspelet Donkey Kong (datan på Nintendos hemsida går tillbaka till 1981).  

För övrigt, helt oberoende av ovanstående: Filmen för Retrospelsmässan 2012 har över 6000 visningar på Youtube, jämfört med 2000 för förra årets mässa. Om det är en indikator på antalet besökare så ser det väldigt lovande ut. Som jag har meddelat tidigare så kommer Spelsamlarboken att säljas för 200 kronor på mässan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar