tisdag 7 februari 2012

Spelkanon på internetforum

Inför och under skrivandet av delen om spelkanon i Spelsamlarboken hittade jag en del forum på internet där saken diskuterades. Dels i vanliga diskussionsforum, dels på hemsidor och annat. Dessa forum och hemsidor bereddes inte plats i boken, mest för att jag bedömde att de inte hade något av vikt att tillföra utöver det som de olika speltidningarna presenterade, även om tidningarna inte någon gång använder ordet kanon (eng. canon) om sina topplistor.

Ett tidigt initiativ togs av Greg Costikyan i oktober 2003 i ”The 300 Games Every Game Developer (and Gamer) Should Know”. Där begränsar han sig inte till tv-spel (och datorspel) utan tar även med uråldriga spel såsom schack, poker och sten-sax-påse. (Av någon anledning skrivs sådana spel alltid med liten bokstav, vilket väl har att göra med att de har funnits hur länge som helst.) Tv-spelen utgör ändå en stor del av de 300 spelen och med tanke på att han har med så många kan man tycka att han borde vara helgarderad. Ändå saknas bl.a. Final Fantasy VI, Super Mario Kart och The Legend of Zelda: A Link to the Past. Men nästan ospelbara Parasite Eve finns med, liksom Tamagotchi och Barbie Fashion Designer.

Greg Costikyans initiativ uppmärksammades av de danska spelforskarna Jesper Juul och Simon Egenfeldt-Nielsen (på Köpenhamns IT-universitet), som svarade med ”The Game Canon”. Deras ”kanon” har enorm övervikt på framförallt PC och Commodore 64 och utan att kommentera urvalet närmare så tycks det märkligt att skriva ”Final Fantasy” och placera det under PC, samtidigt som man helt utelämnar NES, som Final Fantasy utvecklades exklusivt för, och under SNES bara skriver ”Super Mario”. Men forskarna kanske bara kör emulator, och då blir ju allt PC. Barbie Fashion Designer finns förresten med här också.

I samma vända, i oktober 2003, diskuterade man också spelkanon på forumet Gamers with jobs: Let's make a gaming canon. Inte heller där var det speciellt lyckat enligt min mening.

På joystiq.com fördes spelkanon på tal av Vladimir Cole i december 2005: Designing "The Western Cannon" 

Bland kommentarerna förs det fram många olika bud på vilka spel som ska ingå och det kommer även mer övergripande kritik, till exempel följande: ”You people don't even realize what you are talking about. A canon is so much more difficult to define and construct than you think. I say it's a bad idea. What is a classic to you may not be a classic to me and I can guarantee you that in 75 years the kids and videogamers then (at least for the most part) will probably think that our so- called "classics" are lame, boring, and have no connection to them. Besides, how big of a game snob do you have to be to think you know what is great for everyone?”

En annan invändning bland kommentarerna: “I guess I'm arguing that a "Western Cannon" (shouldn't it be more Eastern?) of video games can't exist yet. The matured games are too new, and the old games are too basic. Give it 75 years, and THEN we'll have some well-defined classics.”

Som svar på att många spel som förs fram är riktigt gamla saker, som Oregon Trail och Pong, invänder en: ”The real point here is: Only very few early games deserve to be in a canon. They deserve mention in a history of computer games - sure, but they have nothing to do with "forcing" old games on young people. Don't be as obnoxious as the old folks who think you should read all the crap novels of their childhood, watch all the ridiculous tv-shows of the youth etc.”

Quarter to Three var det en lärare som ville ha tips om hur han bäst kunde introducera en kollega till tv-spelskulturen (vilken var obekant för denne), och diskussionen kom att handla om kanon. I ett av svaren finns en länk till en sida som har samlat topplistor från mängder av speltidningar och spelsidor på internet. Där finns totalt 43 listor från till exempel Edge, Nintendo Power och IGN, men inga svenska. JJ McCullough, som har gjort sidan, har även räknat samman hur många placeringar olika spel har bland de tio översta, och presenterar resultatet som ”Overall Rankings”. Det ser ut så här, med antal placeringar inom parentes:

1. Legend of Zelda: Ocarina of Time (placerat på 32 av 43 listor)
2. Super Mario 64 (26)
3. Tetris (25)
4. Legend of Zelda: A Link to the Past (19)
5= Street Fighter II (18)
5= Goldeneye 007 (18)
7. Super Mario World (14)
8= Final Fantasy VII (13)
8= Resident Evil 4 (13)
10= Final Fantasy VI (12)
10= Super Metroid (12)

Här tas alltså inte hänsyn till exakt placering på de olika listorna, bara att spelet är med bland de tio främsta. JJ McCullough skriver: ”I'm not smart enough to do mathematical averages of rank”, men det är egentligen inte så viktigt, för kanonbildning är inte matematik utan snarare humaniora. Och det lär inte vara dålig matematik som placerar Goldeneye 007 på listan istället för Half-Life 2, utan snarare ett grundmaterial (listorna) som gynnar äldre spel (Goldeneye har hunnit vara med på många fler listor än Half-Life 2). Annars har JJ McCulloughs Overall Ranking stora likheter med den spelkanon som presenteras i Spelsamlarboken. Det är för övrigt anmärkningsvärt att Resident Evil 4, som kom året efter Half-Life 2, är det enda spelet från 2000-talet som har tagit sig in.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar