tisdag 6 december 2011

Resultat av första undersökningen

För två veckor sedan ställde jag frågan: Har du köpt eller läst Spelsamlarboken? Undersökningen är nu avslutad och resultatet ser ut enligt följande:

Ja, köpt.                                                    2 (50%)
 
Ja, läst (lånat på bibliotek).                         0 (0%)

Ja, läst (hos bekant etc).                             0 (0%)

Nej.                                                           2 (50%)

Underlaget är litet med fyra svarande och det är svårt att dra några slutsatser om läsarkretsen utifrån resultatet; det är bara en bråkdel av läsarna som har svarat. Man kan ju i viss mån anpassa texterna på bloggen utifrån läsarnas förkunskaper, och om många bloggläsare inte har läst Spelsamlarboken så kan det vara idé att förklara vissa saker som kanske blir lite tröttsamt att läsa för den som är förtrogen med boken. Nu blev utslaget fifty-fifty, så det talar för att en mellanväg är det mest lämpliga. Men man kan förstås vara insatt i spelsamlande utan att ha läst Spelsamlarboken, och att en stor del av läsarna kommer från NESdb talar för att så är fallet.

Jag har gjort en avstickare från mina vanliga domäner för att ta reda på i vilken utsträckning Spelsamlarboken nämns utanför de kända spelsamlarkretsarna. Sidan jag besökte var Reset Medias loading.se, som jag antar är det största spelforumet i Sverige sett till aktivitet, och kanske även sett till antal deltagare eller medlemmar. I alla fall får man vara glad att det finns sökmotorer, annars hade det varit omöjligt att hitta något på det forumet, som är allt annat än läsarvänligt.

Jag skriver i Spelsamlarboken att Level (Reset Media) tycks ha fjärmat sig från spelsamlarna, och exemplifierar med att de 2009 gjorde en hel tidning om NES utan att alls nämna NESdb. Min avstickare till loading.se bekräftar den bilden; Spelsamlarboken nämns inte på forumet (och inte heller någon annanstans på sidan). Kanske borde jag i syfte att sprida kännedomen om boken posta en presentation till deras forum, men eftersom där postas så mycket bullshit (inget nedsättande eller subjektivt omdöme från min sida; faktum är att ett av de mest populära ämnena (”trådarna”) har rubriken ”The Bullshit Lounge” och har över 14 000 svar, och söker man på ”bullshit” får man över 40 000 (!) träffar) så tycks risken överhängande att min presentation helt dränks i mängden. Dessutom har väl alla spelsamlarintresserade sedan länge flytt loading. För övrigt, för er som inte känner till det, så går det en rätt så rak linje från Reset Media, loading.se och tidningen Level ända tillbaka till Nintendo-Magasinet, via Reset, Super PLAY och Super Power, men det är en helt annan historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar