fredag 23 december 2011

Analys av EAD:s sammansättning i fyra spel

F-Zero (1990), Super Mario Kart (1992), Mario Kart 64 (1996) och F-Zero X (1998) är fyra spel som alla har haft rätt så stor betydelse för Nintendo och spelhistorien. Jag har tidigare lyft fram Super Mario Kart och F-Zero X som exceptionella vad gäller spelbarhet, och det jag nu har undersökt är om detta har något samband med vilka personer som har medverkat i utvecklingen av de olika spelen. Jag har helt enkelt tittat på eftertexterna i de fyra spelen och sett vilka namn som förekommer (och framförallt återkommer).

Eftersom jag håller Super Mario Kart och F-Zero X som två av Nintendos absoluta topptitlar så tänkte jag att detta skulle synas i sammansättningen av teamen, det vill säga att stora delar av teamet bakom Super Mario Kart skulle ha fortsatt till F-Zero X (men inte till Mario Kart 64). Detta visade sig stämma dåligt.

Siffrorna bakom varje namn anger vilka spel (1, 2, 3 och/eller 4) som personen har varit med om att utveckla. Förekommer namnet två eller tre gånger i ett spel står det x2 eller x3 efter siffran som anger spelet.

Teamet bakom F-Zero (1)
Executive Producer: Hiroshi Yamauchi (1, 2, 3, 4)
Producer: Shigeru Miyamoto (1, 2, 3, 4)
Staff: Isshin Shimizu (1), Yukio Kaneoka (1), Yumiko Kanki (1), Yasunari Nishida (1), Naoto Ishida (1), Masato Kimura (1, 2, 3), Shigeki Yamashiro (1), Takaya Imamura (1, 4x2), Masanao Arimoto (1, 3, 4), Naoki Mori (1, 2, 3)

Super Mario Kart (2)
Executive Producer: Hiroshi Yamauchi (1, 2, 3, 4)
Producer: Shigeru Miyamoto (1, 2, 3, 4)
Programmers: Masato Kimura (1, 2, 3), Hajime Yajima (2, 3), Kenji Yamamoto (2, 3)
C. G. Designers: Tadashi Sugiyama (2x2, 3, 4x3), Naoki Mori (1, 2, 3)
Sound Composers: Soyo Oka (2), Taro Bando (2, 3, 4x2)
Illustrators: Yoichi Kotabe (2), Mie Yoshimura (2), Yoshiaki Koizumi (2)
Manual Editor: Atsushi Tejima (2, 4)
Directors: Tadashi Sugiyama (2x2, 3, 4x3), Hidequi Konno (2, 3, 4)

Mario Kart 64 (3)
Executive Producer: Hiroshi Yamauchi (1, 2, 3, 4)
Producer: Shigeru Miyamoto (1, 2, 3, 4)
Director: Hideki Konno (2, 3, 4)
Assistant Director: Yasuyuki Oyagi (3, 4x2)
Programmer: Masato Kimura (1, 2, 3), Kenji Yamamoto (2, 3), Yasuhiro Kawaguchi (3), Yuzuru Ogawa (3), Masahiro Kawano (3, 4), Hirohito Yoshimoto (3)
Demo Sequence Programmer: Hajime Yajima (2, 3), Takumi Kawagoe (3)
Visual Director: Tadashi Sugiyama (2x2, 3, 4x3)
C.G. Character Designer: Tomoaki Kuroume (3), Hiroaki Takenaka (3), Tokihiko Toyoda (3), Shigefumi Hino (3), Masanao Arimoto (1, 3, 4), Hisashi Nogami (3)
C.G. Map Designer: Makoto Miyanaga (3), Naoki Mori (1, 2, 3), Hiroyasu Kuwabara (3)
Music Composer: Kenta Nagata (3)
Sound Programmer: Taro Bando (2, 3, 4x2), Yoji Inagaki (3)
(“Sampling Voice” utelämnat)
Technical Support: Takao Sawano (3), Tsuyoshi Takahashi (3), Hirohito Yada (3)
Progress Management: Kimiyoshi Fukui (3, 4), Keizo Kato (3, 4)
Special Thanks: Yasuhiro Sakai (3, 4), Yoshitaka Nishikawa (3), Hideki Fujii (3), Yusuke Nakano (3), Wataru Yamaguchi (3), Phil Sandhop (3), Super Mario Club (3, 4)

F-Zero X (4)
Director: Tadashi Sugiyama (2x2, 3, 4x3)
Assistant Director: Yasuyuki Oyagi (3, 4x2)
Chief Programmer: Keizo Ohta (4x2)
Programmer: Tsutomu Kaneshige (4)
Programmer: Masahiro Kawano (3, 4)
Programmer: Daisuke Tsujimura (4)
DD Programmer: Hiroki Sotoike (4)
DD Programmer: Shiro Mouri (4)
Sound Composer: Taro Bando (2, 3, 4x2)
Sound Composer: Hajime Wakai (4)
Sound Effects: Taro Bando (2, 3, 4x2)
Chief Designer: Takaya Imamura (1, 4x2)
Graphic Designer: Katsuhiko Kanno (4)
Machine Modeler: Tadashi Sugiyama (2x2, 3, 4x3)
Course Design: Tadashi Sugiyama (2x2, 3, 4x3)
Course Design: Takaya Imamura (1, 4x2)
Course Design: Yasuyuki Oyagi (3, 4x2)
Course Design: Keizo Ohta (4x2)
Sequence Support: Hideki Konno (2, 3, 4)
Graphic Support: Masanao Arimoto (1, 3, 4)
Technical Support: Hironobu Kakui (4), Shin Hasegawa (4)
Progress Management: Kimiyoshi Fukui (3, 4), Keizo Kato (3, 4)
Special Thanks to: Yasuhiro Sakai (3, 4), Atsushi Tejima (2, 4), Naruhisa Kawano (4), Masanori Sato (4), Takayuki Hashida (4), Yoshitaka Yasumoto (4), Sou Kimura (4), Kayomi McDonald (4), Jim Wornell (4), Super Mario Club (3, 4)
Executive Producer: Hiroshi Yamauchi (1, 2, 3, 4)
Producer: Shigeru Miyamoto (1, 2, 3, 4)

Det står snabbt klart att de enda som har varit involverade i samtliga fyra spel är verkställande direktören Hiroshi Yamauchi (som för övrigt satt på vd-posten i över 50 år) och EAD:s ledare Shigeru Miyamoto.

Förutom Yamauchi och Miyamoto fortsatte fyra personer från F-Zero till något av de tre senare spelen, och bara två till F-Zero X. Men så var hela teamet inte mer än tolv man starkt.

I Super Mario Kart är det bara de tre illustratörerna samt kompositören Soyo Oka som inte förekommer i något av de andra spelen, men kopplingen är starkare till Mario Kart 64 (8 personer förutom Miyamoto och Yamauchi) än till F-Zero X (5 personer). Hidequi Konno har i de senare spelen fått förnamnet ändrat till Hideki, men det verkar som att de skojar till det i Super Mario Kart genom att först skriva Ohidequi (som antagligen anspelar på något som jag inte uppfattar). Jag reagerar på att de tre programmerarna fortsatte till Mario Kart 64 men inte till F-Zero X, för programmerarna står för det huvudsakliga bidraget till spelbarheten. Det är framförallt Tadashi Sugiyama som har en framträdande roll i både Super Mario Kart och F-Zero X.

I Mario Kart 64 och F-Zero X är teamen betydligt större än i SNES-spelen, och jag förvånas lite av att hela fyra personer har designat banorna i F-Zero X. Möjligen kan det ha att göra med att Port Town 2 är hämtad från originalet F-Zero, och Rainbow Road från Mario Kart 64, eller kanske mer troligt att alla bandesignersarna också hade andra roller i utvecklingen (ingen sysslade enbart med bandesign). Hur som helst så är det svårt att hitta några särskilda kopplingar mellan F-Zero X och Super Mario Kart, istället kommer en stor del av F-Zero X-teamet från Mario Kart 64. Därmed går det knappast att påstå att det var något speciellt ”Dream Team” inom EAD som gjorde att just Super Mario Kart och F-Zero X blev så lyckade; teamen bakom de båda spelen har väldigt få individer gemensamt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar