söndag 20 november 2011

Traderas utveckling och ekonomi

När Traderas verksamhet startade 1999 var auktioner på internet en marginell företeelse. De första åren var Tradera ungefär jämnstort med flera liknande verksamheter, och iBazar var väl störst, åtminstone på tv-spel som NES och SNES. Fast auktionssidorna var ändå obetydligt små jämfört med postorderföretag som Nordic Games (senare Gameplay) och Spelia. Tradera och iBazar var båda gratis att använda i början, både för köpare och säljare. iBazar köptes sedan upp av eBay 2001 varpå ibazar.se stängdes ned i januari-februari 2002 och användarna hänvisades till ebaysweden.com. eBay lyckades inte riktigt utmana Tradera, som växte kraftigt de följande åren. Följden blev att eBay köpte upp även Tradera, i april 2006, men utan att stänga Tradera. Fortfarande existerar ebay.se och tradera.com parallellt.

Traderas utvidgning kan studeras med hjälp av auktionsnummer. I början av 2002 låg numren på nystartade auktioner på drygt 300 000, vilket anger det totala antalet auktioner sedan starten. Vid årsskiftet till 2003 var auktionsnumren kring 1,4 miljoner. Under 2002 avslutades alltså mer än en miljon auktioner, mot 300 000 under 1999, 2000 och 2001 sammanlagt. Vid slutet av 2003 hade siffran ökat till närmare fyra miljoner och i januari 2005 lades auktion nummer tio miljoner upp, en serietidning. Nummer tjugo miljoner nåddes i november samma år, och vid årsskiftet 2006-07 var man uppe på nästan 40 miljoner. Nummer 100 miljoner nåddes hösten 2009. Jag skrev till säljaren av auktion nummer 10 miljoner och frågade om han fick någon belöning av Tradera för att han lyckades pricka ett så speciellt nummer, men han svarade att han bara fick den vanliga fakturan. I alla fall så ser antalet auktioner nu ut att ligga rätt så stabilt på runt 20-25 miljoner per år, något som har gällt sedan 2006, och auktion nummer 150 miljoner bör således vara en realitet i början av nästa år.

Man kan tycka att det stora antalet auktioner borde innebära ett eldorado för spelsamlarna, men en väldigt stor del är inte auktioner utan annonser med fast pris (nästan alltid överpriser), upplagda av butiker. I själva verket är det en nästan försvinnande liten del av de nya auktioner som läggs upp i kategorierna NES och SNES som är nytillkomna samlarspel, alltså samlarspel som inte redan ägs av en känd samlare. Och sker handeln mellan samlare kan man lika gärna göra affärerna på NESdb, eftersom nästan alla samlare håller till där. Då slipper man också Traderas avgifter, som är upp till hundra kronor per auktion (det krävs ett slutpris på några tusen kronor för att nå upp till det taket, för Spelsamlarboken som kostar 250 kronor är avgiften drygt 15 kronor).

Jag har tittat på Traderas finansiella resultat några år tillbaka, ungefär på samma sätt som jag gjorde för Nintendo tidigare. Tradera har en konstruktion med dubbla bolag, ett ”eBay Sweden AB” med organisationsnummer 556569-4642, startat 1999, och ett ”eBay Sverige Aktiebolag” med organisationsnummer 556582-9461, startat 2000. eBay Sverige Aktiebolag uppges syssla med reklambyråverksamhet och marknadsundersökningar och står som moderbolag till eBay Sweden AB. eBay Sweden AB, som driver Tradera, är mycket större än eBay Sverige Aktiebolag både i omsättning och antal anställda, och det är eBay Sweden AB som är mottagare av de fakturor man betalar när man säljer på Tradera. eBay Sweden AB skriver om sin verksamhet: ”Bolaget skall bedriva handel via Internet, företrädesvis auktionsbaserad sådan samt fastprisbaserad sådan, riktad mot konsumenter samt idka därmed förenlig verksamhet.”

Traderas (eBay Sweden AB:s) resultat, i miljoner kronor

År                  Omsättning     Resultat efter finansnetto       Antal anställda
2010              166,3             38,6                                     43
2009              146,2             37,5                                     33
2008              96,7               20,7                                     24
2007              83                  -4                                       
2006              63                  22                                       
2005              40–45            -4–6
2004              21,4               -4,8

Siffrorna för 2008-10 är hämtade från riksdelen.se. För 2004-07 är uppgifterna hämtade från olika artiklar på realtid.se. ”Efter finansnetto” betyder bara att räntor är inräknade. Tradera hade både 2009 och 2010 mer än 100 miljoner kronor i likvida tillgångar (pengar på bankkonto) och förhållandevis små skulder. Deras resultat är därför något bättre efter finansnetto än före (”rörelseresultatet”).

Vinsten har de senaste åren legat på omkring en miljon kronor per anställd, vilket förstås är väldigt mycket. De spelsamlare som menar att Traderas avgifter är oskäligt höga kanske kan hänvisa till Traderas stora vinster som fog för påståendet. Å andra sidan så betalade eBay 365 miljoner kronor när de köpte Tradera 2006, så de pengarna tar det ju ett bra tag att få igen även om de senaste årens vinster håller i sig.

Värdet av allt som säljs på Tradera är förstås mycket högre än eBay Sweden AB:s omsättning, över en miljard kronor årligen. Företagets omsättning är bara pengar som Tradera tjänar, till exempel i provisionsavgifter från säljarna och annonsintäkter från reklam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar