söndag 25 september 2011

Nintendos räkenskaper: vinst 30 år i rad

Jag har den senaste tiden intresserat mig för Nintendos finansiella historia, som till skillnad från spelhistorien tidigare var rätt okänd för mig.

Som börsnoterat aktiebolag lämnar Nintendo både kvartalsvis och årligen redovisningar av räkenskaperna, och dessa är offentliga och gratis att ta del av. Redovisningarna är i första hand avsedda för investerare (och då inte spelsamlare förstås, utan aktieägare) men spelen får ändå ta stor plats och förutom det rent finansiella de finns det verksamhetsberättelser, där Nintendo ger sin syn på spelvärlden m.m., och annat roligt. På sin egen hemsida har Nintendo årsredovisningar från 2002 och framåt, men inte tidigare. Förvånande nog har Morningstar årsredovisningar längre tillbaka än Nintendo själva, nämligen till 1999, som är det tidigaste jag har kunnat hitta.

Årsredovisningar har publicerats åtminstone så länge Nintendo har varit börsnoterat, och det var det redan före releasen av Famicom, men det är inte säkert (kanske inte ens troligt?) att de redovisningarna finns på internet. I alla fall har jag fått hålla till godo med åren 1999-2011, men Nintendo har även kortfattade förteckningar över tidigare räkenskaper på sin hemsida. Där finns de viktigaste nyckeltalen ända tillbaka till 1981.

Nintendos gör årsbokslut 31 mars, vilket innebär att varje år avser perioden 1 april året före till 31 mars aktuellt år. 1989 och tidigare gäller 31 augusti som slutdatum, vilket innebär att 1990 bara omfattar sju månader. Nintendo redovisar sina resultat i japanska yen och eftersom värdet ändras har jag lagt till en spalt som anger ungefär hur många yen det går på en amerikansk dollar de olika åren (något av ett årsgenomsnitt). Nintendo anger faktiskt resultaten i också dollar i sina årsredovisningar, men då bara för att underlätta för läsarna. Då räknar de på dollarkursen på dagen för årsbokslutet. Resultaten nedan är i miljarder yen.

Nintendos resultat 1981-2011:

År                  Försäljning     Vinst f skatt    Vinst e skatt   Anställda        Vinst/anställd  ¥/$
2011              1 014             127                77                  5 878[1]        13                  80
2010              1 434             367                228                5000?            46                  90
2009              1 838             448                279                4000?            70                  100
2008              1 672             433                257                >3000[2]       86                  110
2007              966                289                174                3000?            58                  120
2006              509                166                98                  3000?            33                  120
2005              515                145                87                  3000?            29                  110
2004              514                52                  33                  3000?            11                  110
2003              504                113                67                  2 977             23                  120
2002              554                183                106                3 073             34                  130
2001              462                168                96                  3000?            32                  120
2000              530                103                56                  3000?            19                  110
1999              572                162                85                                                             130
1998              534                155                83                                                             120
1997              418                104                65                                                             110
1996              354                117                59                                                             100
1995              415                73                  41                                                             90
1994              485                91                  52                                                             95
1993              634                166                88                                                             100
1992              561                161                87                                                             120
1991              471                141                68                                                             140
1990              240                67                  32                                                             150
1989              291                69                  34                                                             140
1988              203                56                  30                                                             120
1987              144                49                  25                                                             140
1986              123                38                  16                                                             170
1985              81                  22                  9                                                               240
1984              68                  18                  9                                                               240
1983              67                  23                  10                                                             240
1982              66                  23                  10                                                             250
1981              23                  4                    1                                                               220

Det är förstås intressant att jämföra hur det gamla ”spelsamlar”-Nintendo (röd logotyp, Yamauchi som chef) står sig mot det nya ”för alla”-Nintendo (grå logotyp, Iwata som chef) och det är ingen tvekan om att företagets har haft sin mest lönsamma period de senaste fem åren, alltså efter omvandlingen. Av årsredovisningarna framgår också att företaget har motsvarande ungefär tio miljarder dollar i ”cash” och inga lån. Men kanske allra mest imponerande är att de inte har gått med förlust på 30 år.

Uppgifter om antalet anställda framgår tyvärr inte av årsredovisningarna men det ska tydligen ha legat kring 3000 rätt länge. Ökningen de senaste åren kanske kan ifrågasättas, men öppnade inte Nintendo en ny avdelning i Tokyo för några år sedan? Det kanske är en förklaring i så fall, eller så är uppgiften om närmare 6000 anställda idag helt enkelt felaktig.

Det är knappast möjligt att gissa om antalet anställda tidigare än år 2000 och jag har inte hittat uppgifter om det någonstans. Jag är säker på att jag har hört eller läst att Nintendos vinst per anställd var motsvarande tio miljoner kronor något år i början av 90-talet, men det har alltså inte gått att validera. 1992 eller 1993 ser ju ut att ligga bäst till om man ser till vinsten, och då var den svenska kronan dessutom väldigt svag efter en devalvering. Har Nintendo gjort tio miljoner kronor i vinst per anställd något år så var det alltså antingen 92 eller 93. Om spelens eftertexter kan ge någon vägledning om antalet anställda på Nintendo så ser man att bara ett 20-tal personer verkar ha varit inblandade i utvecklingen av Super Mario Kart (som kom just 1992). Kanske kan hela företaget då ha haft färre än 1000 anställda. Och Super Mario Kart sålde i åtta miljoner exemplar, så det kanske ändå är rimligt att de gjorde en vinst på tio miljoner per anställd. Företaget ska i så fall ha haft omkring 700 anställda.

Intressant apropå årsredovisningar och att investera i Nintendo, är att svenska NES-spel (importerade av Bergsala) faktiskt kan ha haft en bättre procentuell värdeutveckling än Nintendos aktiekurs, åtminstone om man tittar på senaste tio åren, och det kan vara värt att tänka på för den som pratar om att investera i Nintendo. Den som föredrar NES-spel framför aktier kan lämpligen se till att införskaffa ett exemplar av min bok, Spelsamlarboken – NES och SNES. Vill man hellre köpa aktier får vända sig någon annanstans. Men Nintendo ser ut att gå mot förlust i år.


[1] Uppgiften hämtad från Hoovers och ska vara aktuell.
[2] Enligt artikel i Financial Times: Nintendo makes more profit per employee than Goldman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar